Travnik: Potpisan Sporazum o poslovnoj saradnji Vlade SBK-a i Saobraćajnog fakulteta

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Danas je u Travniku upriličeno potpisivanje Sporazuma o poslovnoj saradnji izmedju Vlade SBK- a i Internacionalnog univerziteta Travnik, Saobraćajnog fakulteta.

U prostorijama Vlade Srednjobosanskog kantona potpisan je Sporazum o saradnji Vlade SBK-a i Internacionalnog univerziteta Travnik, Saobraćajnog fakulteta. Sporazum su potpisali premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo i dekan Saobraćajnog fakulteta Internacionalnog univerziteta Travnik Sinan Alispahić.
Sklopljeni Sporazum utemeljen je na Strategiji razvoja SBK-a 2021. – 2027. godina, područje Cestovni saobraćaj i saobraćajna infrastruktura, Prostornom planu SBK-a 2005-2030, područje Saobraćajna infrastruktura i Saobraćaj, te na djelokrugu rada Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture, mladih i sporta, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva privrede SBK-a, kao i na naučnom i stručnom djelokruga rada Univerziteta i Saobraćajnog fakulteta Travnik.
Poslovna saradnja iz sklopljenog Sporazuma obuhvata pokretanje i izradu elaborata, planova, programa, projekata, studija, strategija i akcionih planova u vezi s predmetom saradnje iz djelokruga rada pojedinog nadležnog ministarstva.
U okviru poslovne saradnje koristit će se posebna znanja, metodologija i tehnologija naučno-istraživačkog rada, smjernice i standardi EU-a, dobra praksa, domaća iskustva, dostignuti standardi i vizija razvoja te društvena uloga i pozicija kako Vlade SBK-a tako i Internacionalnog univerziteta Travnik.