Travnik: Sutra 46. sjednica Vlade SBK-a

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Sutra će u Travniku će biti održana 46. sjednicu Vlade SBK-a.

                                                         D N E V N I   R E D

1. Zapisnik sa 45. sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna– tajnik Vlade Kantona

2. Mišljenje na Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u upošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike i Ministarstvo gospodarstva

3. Suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama sistematizacije radnih mjesta u Zavodu za javno zdravstvo Kantona Središnja Bosna – direktor Zavoda

4. Pravilnik o ostvarivanju prava na stipendije iz oblasti braniteljske populacije – Uprava za branitelje

5. Prijedlog Programa o raspodjeli sredstava iz Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2017. godinu parlamentarnim političkim strankama, grupama i koalicijama – predstavnik Sabora Kantona

6. Prijedlog Programa utrška sredstava neprofitnim organizacijama za 2017. godinu- predstavnik Sabora Kantona

7. Prijedlog Programa utrška sredstava pojedincima za 2017. godinu – predstavnik Sabora Kantona

8. Prijedlog odluke o davanju suglasnost za zaključivanje ugovora za izgradnju rezervoara u MZ Pridola, općina Busovača – Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

9. Prijedlog odluke o davanju suglasnost za zaključivanje ugovora za izgradnju zelenog otoka na području općine Kreševo – Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
10. Prijedlog odluke o davanju suglasnost za zaključivanje ugovora za izgradnju kanalizacije u Kruščici -”Đelilovići-Huremi”, općina Vitez – Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

11. Prijedlog odluke o ovlaštenju Ministarstvu prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova za raspolaganje sredstvima Fonda za zaštitu okoliša Kantona Središnja Bosna za 2017. godinu – Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

12. Prijedlog odluke o poništenju Odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih škola za X. mjesec 2016. godine – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

13. Suglasnost za pokretanje procedure za nabavu peči za zagrijavanje zgrade PS Fojnica – Ministarstvo unutarnjih poslova

14. Suglasnost za nabavu printera i ostalog potrošnog materijal za potrebe Općinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave

a) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavu printera i ostalog potrošnog materijal za potrebe Općinskog suda u Travniku

15. Suglasnost za izvođenjem farbarskomolerskih radova u Općinskome sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave

a) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvođenjem farbarskomolerskih radova u Općinskome sudu u Travniku

16. Suglasnost za potpisivanje Ugovora o djelu za tehničku podršku sustavu ”e” Vlade za 2017. godinu – tajnik Vlade Kantona

17. Suglasnost za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Općinskome sudu Travnik (viši referent za IKT poslove) – Ministarstvo pravosuđa i uprave

18. Informacija o Odluci Ustavnog suda BiH o isplati nematerijalne štete zbog nedonošenja odluke u razumnom roku – Ministarstvo pravosuđa i uprave

19. Informacija o odgovornosti sudaca za nerješavanje u razumnom roku predmeta ”Senad Drino i drugi” – Ministarstvo pravosuđa i uprave

20. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe Kantonalnog arhiva – Arhiv

21. Suglasnost na Aneks V Ugovora o pružanju usluga korištenja i održavanja parking prostora – Služba za zajedničke poslove

22. Izvješće o dodijeljenim jednokratnim novčanim pomoćima – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

23. Izvješće o radu Inspekcije za prvu sjednicu u siječnju 2017. godine

a) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (godišnje izvješće)
b) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (mjesečno izvješće)
c) Ministarstvo unutarnjih poslova
d) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
e) Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa
f) Ministarstvo gospodarstva (godišnje izvješće)
g) Ministarstvo gospodarstva (mjesečno izvješće)

24.Izvješće o realizaciji zaključaka Vlade Kantona za prvu sjednicu u siječnju 2017.godine

a) Ministarstvo unutarnjih poslova
b) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede šumarstva
c) Ministarstvo gospodarstva
d) Kantonalni arhiv
e) Uprava za civilnu zaštitu

25. Razrješenja i imenovanja

a) Produljenje mandata v.d. direktorima Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Središnja Bosna
b) Prijedlog rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora Srednje škole ”Ivan Goran Kovačić”, Kiseljak

                                                                                       PREDSJEDNIK VLADE KANTONA
                                                                                               Tahir Lendo, dipl. ing.