Travnik: Sutra 58. sjednica Vlade SBK-a

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Sutra će u Travniku biti održana 58. sjednicu Vlade SBK_a s početkom u 9:00 sati.

         

                                                     D N E V N I   R E D

1. Zapisnik sa 57. sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna– tajnik Vlade Kantona

2. Prijedlog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta

3. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ureda za javne nabavke za potrebe korisnika proračuna Kantona središnja Bosna– Ured za javne nabavke

4. Prijedlog odluke o određivanju osnovice za plaću za svibanj 2017.godine – Ministarstvo financija

5.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za prijenos prava na koncesiju za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE “CENTAR” – Ministrstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za prijenos prava na koncesiju za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE “RIJEKA” – Ministrstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

7. Prijedlog odluke o izdvajanju i prijenosu sredstava za sufinanciranje izrade Elaborata o gospodarenju šumama u zonama sanitarne zaštite izvorišta vode Krušćica – Ministrstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izgradnju vodospremnika “Zlatino vrelo” općina Busovača – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

9.  Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izgradnju vodovoda “Sušike” općina Busovača – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izgradnju vodovoda “Jazvine-Pandurica”, općina Busovačava – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za regulaciju i čišćenje potoka Herenda, općina Jajce – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izgradnju vodovoda “Bare” , općina Busovača – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za čišćenje vodotoka rijeke Kozice, općina Busovača – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izgradnju vodovodne mreže u naselju Odžak, općina Bugojmo  – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za rekonstrukciju vodovoda “Brestovsko”, općina Kiseljak  – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

16.  Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Regionalnoj ekonomskoj zajednici ( REZ) za 2017.godinu – Ministarstvo gospodarstva

17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava sa pozicije “transfer-poticaji gospodarstvu” – Ministarstvo gospodarstva

18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava sa pozicije “transfer-poticaji gospodarstvu” ( LOT 1.2) – Ministarstvo gospodarstva

19. Prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade Master plana razvoja turizma (II.faza) za općine: Fojnica, Kreševo, Busovača i Vitez – Ministarstvo gospodarstva

20. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za rekonstrukciju vodovoda u OŠ “Kaćuni” PŠ “Bukovica” – Ministarstvo obrazovanja, znanosti kulture i sporta

21. Prijedlog podluke o davanju suglasnosti za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta u školama- Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta

22. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za zamjenu stolarije u OŠ “Lepenica, Kiseljak – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta

23. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za saniranje školskog igrališta u OŠ “Gromiljak” Gromiljak – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta

24. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava za udruge branitelja za 2017.godinu – Kantonalna uprava za branitelje

25. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportskih aktivnosti za 2017.godinu – Kantonalna uprava za branitelje

26. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava za samozapošljavanje djece poginulih branitelja za 2017.godinu – Kantonalna uprava za branitelje

27. Prijedlog odluka o dodjeli ugovora za nabavku roba i usluga za potrebe korisnika proračuna Kantona – Služba za zajedničke poslove

a) za nabavku i ugradnju rezervnih dijelova za vozila i motocikle, servisiranje i održavanje vozila i motocikla

b) za autolimarske i lakirerske radove

c) za vulkanizerske usluge i usluge pranja vozila

28. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uređenje ulaza i portirnice u zgradi Vlade Kantona – Služba za zajedničke poslove

29. Informacija o obavljanju poslova nadzora nad izvođenjem radova na zgradi u kojoj je smješten MUP ( zgrada TRZ-a)

30. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku “Programskog paketa za javnu nabavku” – Ured za javne nabavke

31. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za izradu Pravilnika o javnim nabavkama i Korisničkog softvera – Ured za javne nabavke

32. Suglasnost za izradu predmjera i idejnog rješenja za implementaciju lokalne računalne mreže u zgradi Vlade – Ured za javne nabavke

33. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku službenog motornog vozila za potrebe Kantonalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove – Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

34. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova stručnog suradnika za informatiku – Ured za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu

35. Suglasnost za nabavku računarske opreme i telefona za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave – Ministarstvo pravosuđa i uprave

36. Suglasnost za nabavku informatičke opreme za potebe Kantonalnog suda u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave

37. Suglasnost za nabavku usisavača za potrebe Kantonalnog tužiteljstva Travnik – Ministarstvo pravosuđa i uprave

38. Suglasnost za nabavku hard diska za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave

39. Suglasnot za nabavku zavjesa za potrebe Općinskog suda u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave

40. Suglasnost za nabavku fiksnog telefona i etisona za potrebe Stručne službe Vlade – tajnik Vlade

41. Suglasnost za imenovanje tima za pripremu tenderske dokumentacije za provoiđenje procedure za usluge prijevoza učenika -Ministarstvo obrazovanje, znanosti, kulture i sporta

42. Suglasnost školskim odborima osnovnih škola za provođenje procedure za usluge prijevoza učenika – Ministarstvo obrazovanje, znanosti, kulture i sporta

43. Suglasnost za zaključivanje vansudske nagodbe za izvršenje pravosnažnih sudskih presuda ( po Sporazumu sa Sindikatom) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

44. Izvješća o praćenju provođenja preporuka Odjela za internu reviziju  _ Ministarstvo financija

a) po reviziji koncesionih naknada kod Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

b) po reviziji Fonda za zaštitu okoliša

c) po reviziji trošenja sredstava za čišćenje kod osnovnih škola

d) po reviziji utroška sredstava “poticaji gospodarstvu”

e) po reviziji izdataka za autogume kod svih kantonalnih tijela uprave

45. Izvješće interresorne skupine za analizu troškava naknade plaće za rad za polovinu punog radnog vremena roditeljima djece sa smetnjama u razvoju ( po zaključku Vlade) – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

46.  Izvješća o realizaciji zaključaka Vlade Kantona za mjesec svibanj 2017. godine – Stručna služba

      a) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

     b) Ministarstvo gospodarstva   

      c) Ministarstvo financija       

47. Informacija po sudskom predmetu ” El Toro” ( po zaključku Vlade)– Ministarstvo pravosuđa i uprave

48. Informacija o prijedlogu nagodbe za zemljište korisnika Kantonalnog arhiva – Ministarstvo pravosuđa i uprave

49. Informacija o utrošku kapitalnih sredstava      za niže potrošačke jedinice Ministartstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta za 2014 i 2015. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta