TRAVNIK: U utorak XX sjednica Skupštine SBK-a

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

XX sjednica Skupštine Srednjobosanskog kantona bit će održana suta s početkom u 10:00 sati u sali Skupštine Kantona.

                                                            DNEVNI RED

1. Prijedlog zakona o pravobranilaštvu.
2. Prijedlog zakona o sudskim taksama – skraćeni postupak.
3. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u organima uprave Srednjobosanskog kantona („ Službene novine SBK“, broj : 2/12, 3/12- ispravka, 5/14 i 7/14)- skraćeni postupak .
4. Prijedlog odluke o izmjeni i dopunama Poslovnika Skupštine Srednjobosanskog kantona ( „Službene novine SBK „broj: 3/04 i 6/13)
5. Davanje saglasnosti na Prijedlog prostornog plana općine Donji Vakuf 2014 – 2034.godina.
6. Davanje saglasnosti na Prijedlog prostornog plana općine Fojnica 2011-2031. godina.
7.Očitovanje o federalnom Prednacrtu zakona o mirnom rješavanju radnih sporova.
8.Očitovanje o Konačnom Izvještaju o finansijskoj reviziji Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Javna ustanova u državnoj svojini sa p.o. Sarajevo, za 2014. i 2015.godinu.
9. Pokretanje inicijative za izmjene Zakona oprofesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ( Službene novine F BiH, broj: 9/10).

 

                                                                             PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

                                                                                   Josip Kvasina dipl.oec.