U Bugojnu 276 demobilisanih boraca ostvaruje borački dodatak

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Protekle godine u Federaciji BiH na snagu je stupio novi Zakon o demobilisanim borcima i članovima njihovih porodica.

Demobilisani borci po ovom Zakonu mogu ostvariti ukupno 16 prava, među kojima je najznačajnije pravo na egzistencijalnu naknadu. Pravo na egzistencijalnu naknadu mogu ostvariti demobilisani borci koji su u stanju potrebe i koji imaju 57 godina života. Također, uslov je da su najmanje 12 mjeseci bili učesnici u Oružanim snagama i da su prethodno najmanje 12 mjeseci na birou, te da nemaju drugih izvora finansiranja.

Stupanjem na snagu novog Zakona i na području Bugojna pri općinskoj službi za boračko-invalidsku zaštitu startalo se sa uvođenjem demobilisanih boraca u pravo na egzistencijalnu naknadu. Kako ističe stručni saradnik Službe BIZ-a Edin Mašić od augusta do kraja protekle godine na području Bugojna zahtjev za egzistencijalnu naknadu podnijela su 273 demobilisana borca. Pravo su ostvarila 264 borca, dok je 9 zahtjeva zbog neispunjavanja određenih uslova, a koja su se uglavnom odnosili na period evidencije na birou, proglašeni neosnovanim. U januaru ove godine primljeno je još 9, a u ovom mjesecu 3 nova zahtjeva.

Najniža ostvarena naknada na području Bugojna je 90 KM , dok je Služba evidentirala dosta korisnika sa maksimalnom naknadom, a koja mjesečno iznosi 275 KM.

12345