U četvrtak će biti održana IV sjednica Općinskog vijeća Bugojno

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

  IV (četvrta) redovna sjednica Općinskog vijeća bit će održana 27.04.2017. godine (četvrtak) u zgradi Općine, Kristalna sala, sa početkom u 10,00 sati.

 

                                                         D N E V N I R E D

1. Vijećnička pitanja

2. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Bugojno za 2017. godinu Izvjestilac: predsjedavajući Općinskog vijeća

3. Prijedlog Programa rada općinskog načelnika za 2017. godinu Izvjestilac: Načelnik općine

4. Prezentacija projekta zaštita izvorišta „Husića vrelo“ Bugojno Izvjestilac: predstavnik preduzeća „ES HYDROTECHNICS“ d.o.o. Sarajevo

5. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora u mjesnim zajednicama općine Bugojno Izvjestilac: pomoćnik načelnika za Službu za stambeno-komunalne poslove, obnovu i razvoj i mjesne zajednice

6. Prijedlog odluke o osnivanju Poslovne zone Bugojno 2

7. Prijedlog odluke o preuzimanju prava osnivača prema JU „Dom zdravlja“ Bugojno

8. Pravilnik o standardima i kriterijima za dodjelu stipendija redovnim studentima

9. Odluka o imenovanju Komisije za razmatranje zahtjeva za dodjelu stipendija redovnim studentima u akademskoj 2016./2017. godini Izvjestilac za tačke: 6., 7., 8. i 9.: pomoćnik načelnika za Službu za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu

                                                 

                                                           PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                        Igor Vrljić, s.r.