U Drugoj osnovnoj školi otvorena stomatološka ambulanta

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Otvaranje stomatoloških ambulanti u školama je jedan od najznačajnijih projekata u radu JU „Dom zdravlja“ Bugojno uz, naravno, druge projekte koji su realizovani ili će se tek provesti, s ciljem proširenja i poboljšanja kvaliteta usluga, koje se pružaju pacijentima.

 

Jedna takva ambulanta danas je otvorena u Drugoj osnovnoj školi, nakon čega je organizovan obilazak zgrade budućeg Dijaliznog centra, koji bi trebao biti otvoren u našem gradu do kraja ove godine.

Druga osnovna škola broji više od sedam stotina učenika a otvaranje ambulante, u kojoj će moći dobiti sve potrebne stomatološke usluge od strane stručnog medicinskog osoblja, je od ogromnog značaja, kažu direktorica bugojanskog Doma zdravlja Irhada Strukar, i direktor ove škole Muradif Hajder.

-Moram sa velikim zadovoljstvom istači da će ova škola dobiti jako dobru ordinaciju i kvalitetan kadar, koji će pružati usluge za oko 730 učenika. Inače, projekti otvaranja ambulanti u školama su se pokazali opravdani, što potvrđuju i iskustva iz Prve osnovne škole, gdje je stomatološka ambulanta otvorena prije dvije godine, ali i s pozicije broja pruženih usluga tokom godine. U protekloj godini, pruženo je preko pet hiljada usluga, što je jako veliki broj. Ove ambulante su jako važne, zato što mi približavamo usluge učenicima, na vrijeme možemo prepoznati probleme koje imaju, i pravovremeno ih sanirati. Hvala direktoru i Upravnom odboru Druge osnovne škole, koji su prepoznali značaj ovog projekta, i ustupili nam na raspolaganje prostor koji nam je bio potreban za otvaranje stomatološke ambulante, istakla je prim. dr. Irhada Strukar, direktorica JU Dom zdravlja Bugojno, najavivši realizaciju sličnog projekta u Trećoj osnovnoj školi.

-Želim da se zahvalim direktorici Doma zdravlja, stomatolozima, koji su omogućili početak rada ambulante u našoj školi. To je veliki korak ka stvaranju jednog pozitivnog okruženja i pozitivnih navika kod djece, da dolaze stomatolozima i ljekarima. S druge strane, to ima i onaj praktični, životni pristup, da djeca sačuvaju svoje zube i da žive pravilnim stilom života, odnosno da sačuvaju svoje zdravlje, riječi su Muradifa Hajdera, direktora Druge osnovne škole Bugojno.

S obzirom na veliko zanimanje građana Bugojna, SBK-a, ali i drugih bh sredina, o tome u kojoj je fazi izgradnja Dijaliznog centra u Bugojnu, članovi rukovodstva Doma zdravlja danas su posjetili objekat budućeg centra, koji bi trebao zvanično biti otvoren do kraja ove godine.

Uz direktoricu Doma zdravlja, zadovoljstvo urađenim poslom izrazila je i potpredsjednica Federacije BiH Melika Mahmutbegović koja je, prije nekoliko godina, i inicirala njegovu izgradnju.

-Ja sam došla da vidim u kojoj su fazi radovi na izgradnji Dijaliznog centra. To je projekt koji smo mi počeli prije nekoliko godina, i koji je trebao da bude završen još početkom ove godine. Budući da se ovdje radi o rekonstrukciji starog objekta, došlo je do nekih tehničkih problema kada su u pitanju instalacije, tako da je trebalo izvršiti njegovu prenamjenu. Zbog toga je cjelokupan projekt, čini se, malo produžen u odnosu na ono kako smo očekivali. U svakom slučaju, ja sam jako zadovoljna i pozitivno iznenađena da je ovo već u finalnoj fazi. Ono što je važno istači je da su sredstva za ovaj projekt osigurana. Važno je da je Dom zdravlja, tačnije direktorica uputila na edukaciju ekipu koja treba da radi u Dijaliznom centru tako da su, suštinski, svi oni elementi koji su potrebni u projektu Dijaliznog centra, obezbjeđeni, naglasila je dr. Melika Mahmutbegović, potpredsjednica Federacije BiH.

-Zadovoljna sam radovima, koji su pri kraju. Mi očekujemo negdje do kraja ove godine da će ovo, definitivno, ugledati svjetlo dana i da ćemo pustiti u funkciju ovaj naš centar. Trebamo sačekati još da se naš kadar, šest zdravstvenih radnika, koji je upućen u Klinički centar Tuzla vrati sa edukacije, jer je to zaista neophodno za pružanje usluga ovako zahtjevnim pacijentima. Naravno, ovdje moram istači svoje veliko zadovoljstvo i čast što je danas sa nama dr. Melika Mahmutbegović, potpredsjednica Federacije BiH, koja je i započela ovaj projekt. Sama inicijativa je potekla 2011. godine. Nadam se da će nam ukazati takvu čast i kada budemo otvarali Dijalizni centar, i svojim dolaskom uveličati taj važan događaj, kazala je prim.dr. Irhada Strukar.

Od velikog značaja za rad bugojanskog Doma zdravlja je i novi 3D ultrazvučni aparat koji je, također, pušten u funkciju, čime se otvaraju mogućnosti za dijagnosticiranje raznih vrsta oboljenja kod pacijenata. Na ovaj način, znatno je poboljšan i podignut na još viši nivo kvalitet i broj usluga u RTG dijagnostici JU “Dom zdravlja” Bugojno.