U kabinetu načelnika Hasana Ajkunića danas razgovarano o položaju romske populacije u Bugojnu

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Danas je Općinu Bugojno posjetio predstavnik Romskog informativnog centra BIH i mentor za romska pitanja u Misiji OSCE-a u našoj zemlji, Dervo Sejdić , zajedno sa predstavnicima terenskog ureda OSCE-a u Travniku .U kabinetu načelnika općine Hasan Ajkunića, održan je sastanak s ciljem razmatranja dosad realizovanih ali i budućih projekata značajnih za romsku populaciju u našem gradu.

Tokom susreta sa načelnikom Hasanom Ajkunićem razgovarano je o uspješnoj implementaciji dosadašnjih projekata ,posebno stambenog zbrinjavanja romske populacije u Bugojnu. Istaknut je značajan angažman svih nivoa vlasti na realizaciji ovih I sličnih projekata, a kada je u pitanju romska populacija u Bugojnu, veliku zahvalnost su današnji gosti uputili loklalnoj zajednici, tj. Općini Bugojno i načelniku Ajkuniću na pružanju pomoći socijalno ugroženim kategorijama ove populacije. Osim stambenog zbrinjavanja, na čemu je dosta dosta tog urađeno, važan faktor, kako je istakao Dervo Sejdić je ekonomsko i obrazovno osnaživanje roma. U zadnje 4 godine, tj. od samog osnivanja Udruženja Roma u Bugojnu, urađeno je dosta toga za romsku populaciju , naglasio je ovom prilikom načelnik Ajkunić te dodao da su u narednom priodu prioriteti njihovo zapošljavanje i obrazovanje.

Tokom sastanka razgovarano je i o drugim aktulenim pitanjima koja se tiču unaprijedjenja života romske zajednice na području Općine Bugojno kako bi se stvorili što bolji uslovi za socijalnu i svaku drugu integraciju Roma u društvu.