U petak 39. sjednica Vlade SBK-a

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

U petak će u Travniku biti održana  39. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona s početkom u 9:00 sati.

                                                            DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 38. redovne i 14. vanredne sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona– sekretar Vlade Kantona
2. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija – Ministarstvo finansija
3. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2016. godinu namijenjenih za sport 2016. godine – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
4. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za djecu s posebnim potrebama – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
5. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za priključak električne energije na novu zgradu Osnovne škole ”Voljevac”- Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
6. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za adaptaciju i krečenje prostora Osnovne škole ”Fra Marijan Šunjić”, Stojkovići – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti osnovnim i srednjim školama za raspisivanje natječaja za upražnjena radna mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
8. Prijedlog odluke o prijenosu u vlasništvo Općinskome sudu u Jajcu putničkom motornog vozila Općinskoga suda u Bugojnu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
9. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za usluge banjsko-klimatskog liječenja – Uprava za borce
10. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavu ortopedskih pomagala – Uprava za borce
11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju pregovaračkog tima za zaključivanje granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u Ministarstvu unurašnjih poslova – Ministarstvo unutrašnjih poslova
12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na zaključivanje ugovora za izgradnju mješovitog sistema odvodnje u MZ Kruščica, Vitez – Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
13. Prijedlog odluke o naknadama članovima organa ŠGD ”Srednjobosanske šume/Šume Središnje Bosne, d. o. o., Donji Vakuf- Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva
14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponudžaća za poslove nadzora nad izvođenjem radova na zgradi Kantonalnog arhiva (II. faza) – Arhiv
15. Saglasnost za sanaciju prostorija za zadržavanje u zgradi PS Gornji Vakuf-Uskoplje – Ministarstvo unutrašnjih poslova
16. Saglasnost na Sporazum o isplati potraživanja o vansudskoj nadobi – Ministarstvo pravosuđa i uprave
17. Informacija o odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o povredi prava na pravično suđenje – Ministarstvo pravosuđa i uprave
18. Saglasnost Općinskome sudu u Travniku za prijem namještenika na određeno vrijeme – Ministarstvo pravosuđa i uprave
19. Saglasnost Kantonalnom javnom pravobraniteljstvu za popravku radne stanice računara – Ministarstvo pravosuđa i uprave
20. Saglasnost za nabavu laptopa za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave – Ministarstvo pravosuđa i uprave
21. Saglasnost općinskome sudu u Kiseljaku za izradu i montažu metalnih polica – Ministarstvo pravosuđa i uprave
22. Saglasnost za pokretanje postupka izrade projektne dokumentacije za izgradnju zgrade PS Kreševo i PS Donji Vakuf i za izgradnju CIPS-lokacija u preostalim zgradama policijskih stanica – Ministarstvo unutrašnjih poslova
23. Saglasnost za nabavku opreme za digitalizaciju radio-veze – Ministarstvo unutrašnjih poslova
24. Saglasnost za priključenje PS Bugojno na grijanje iz gradskih toplana – Ministarstvo unutrašnjih poslova
25. Saglasnost za pokretanje postupka javnih nabavki za potrebe škola s područja Kantona – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
26. Prijedlog zaključka o stavljanju van snage Zaključka o obustavi isplate jubilarnih nagrada – Ministarstvo finansija
27. Izvještaj o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe Budžeta Kantona za 2016. godine premijera Kantona i ministra finansija, za III. kvartal – Ministarstvo finansija
28. Izvještaj o radu inspekcija za prvu sjednicu u novembru 2016. godine
a) Inspekcije Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
29. Izvješće o realizaciji zaključaka za prvu sjednicu u novembru 2016. godine
a) Ministarstvo finansija
b) Ministarstvo privrede
30. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o razrješenju i imenovanju članova školskog odbora MSTŠ Travnik
b) Rješenje o razrješenju člana školskog odbora OŠ Dubravica
c) Rješenje o razrješenju i imenovanju članova školskog odbora STŠ ”Bugojno”
d) Rješenje o razrješenju člana školskog odbora OŠ ”Fra Marijan Šunjić”, Novi Travnik
e) Rješenje o razrješenju i imenovanju članova školskog odbora Prve osnovne škole Bugojno
f) Rješenje o razrješenju člana školskog odbora Osnovne glazbene škole ”Jakova Gotovca”, Novi Travnik
g) Rješenje o razrješenju člana školskog odbora Osnovne muzičke škole Travnik
h) Rješenje o produljenju mandata članovima Upravnog odbora Agencije za privatizaciju
i) Imenovanje kontakt osobe sa NATO stožerom Sarajevo – MUP
j) Prijedlog rješenja o produženju mandata v. d. direktoru Zavoda za zdravstveno osiguranje i v.d. zamjeniku direktora Zavoda za zdravstveno osiguranje

                                                                                                   PREMIJER KANTONA
                                                                                                    Tahir Lendo, dipl. ing.