U ponedjeljak XIV sjednica Općinskog vijeća Bugojno

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

                                                         P O Z I V
Na osnovu člana 57. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Bugojno („Službene novine
Općine Bugojno“, broj: 1/08),
                                                      s a z i v a m
XIV (četrnaestu) redovnu sjednicu Općinskog vijeća Bugojno, koja će se održati
28.01.2019. godine (ponedjeljak), u zgradi Općine, Kristalna sala, sa početkom u 9,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

                                                      DNEVNI RED

1. Vijećnička pitanja
2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o pristupanju izrade Prostornog plana Općine
Bugojno za period 2019. – 2039.
Izvjestilac: pomoćnik načelnika za Službu za urbanizam, građenje, geodetskokatastarske i imovinsko-pravne poslove
3. Prijedlog Odluke o Tarifama komunalnih taksi na području općine Bugojno
Izvjestilac: predstavnik Službe za stambeno-komunalne poslove, obnovu i razvoj i
mjesne zajednice
4. Nacrt Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području općine Bugojno
Izvjestilac: pomoćnik načelnika za Službu za urbanizam, građenje, geodetskokatastarske i imovinsko-pravne poslove
5. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2019. godinu
Izvjestilac: predsjedavajući Općinskog vijeća
6. Prijedlog Programa rada Općinskog načelnika za 2019. godinu
Izvjestilac: općinski načelnik
7. Izvještaji o radu za 2016. i 2017. godinu
a) JKUP „Čistoća“ d.o.o.Bugojno
Izvjestilac: direktor
b) JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Bugojno
Izvjestilac: direktor
c) JP za stambeno-komunalne djelatnosti i lokalne puteve d.o.o. Bugojno
Izvjestilac: direktor
d) JU Kulturno sportski centar Bugojno
Izvjestilac: direktor
e) JU Centar za socijalni rad Bugojno
Izvjestilac: direktor
f) JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Bugojno
Izvjestilac: direktor
g) JU Dom zdravlja Bugojno
Izvjestilac: direktor
h) JU Opća Bolnica Bugojno
Izvjestilac: direktor
i) JU „Apoteka“ Bugojno
Izvjestilac: direktor
j) JP Radio-televizija Bugojno
Izvjestilac: direktor
8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene korisne stambene
površine na području općine Bugojno za 2019. godinu
Izvjestilac: pomoćnik načelnika za Službu za urbanizam, građenje, geodetskokatastarske i imovinsko-pravne poslove
9. Informacija – zabrana saobraćaja vozilima u Ulici zlatnih ljiljana i Sultan Ahmedovoj ulici
(šetališta) osim vozila vatrogasne i hitne pomoći
Izvjestilac: predsjedavajući Općinskog vijeća
                                                                                                   PREDSJEDAVAJUĆI
                                                                                                   OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                                        Igor Vrljić