U Travniku je održana 32. sjednica Vlade SBK-a

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

sa 32. sjednice Vlade SBK održane 30.6.2016.godine  u Travniku

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 31. Sjednice Vlade SBK.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja,  nauke, kulture i sporta Vlada SBK je utvrdila Nacrt Zakona o obrazovanju odraslih i uputila u dalju proceduru.

Kantonalna uprava za pitanje boraca je predložila, a Vlada SBK dala saglasnost na Mišljenje na Prednacrt zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa pozicije „Transfer – poticaji privredi“ za 2016. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM za projekat rješavanja oborinskih voda na lokalitetu rekreacionog centra „Pridolci“ , općina Fojnica.

Donesena je i Odluka o određivanju osnovice za plaću za mjesec juni 2016. godine, osnovica za obračun plaće za mjesec juni 2016. godine, za sve zaposlenike u kantonalnim tijelima državne službe te osnovnom i srednjem obrazovanju iznosi 250,00 KM; za nositelje pravosudnih dužnosti iznosi 107,06 KM.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

– Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme i izvođenju radova na uspostavi sigurnosnog područja u zgradi MUP-a, odlukom se izdvaja iznos od 27.256,26 KM, sredstva će se doznačiti firmi „Coin Security“ d.o.o. Vitez,

– Odluka o izdvajanju sredstava o opremanju lokacije za evakuaciju tajnih podataka u Policijskoj stranici Bugojno,

– Odluka o uknjižavanju stalnih sredstava oduzetog i preuzetog oružja i oduzete i preuzete municije, preuzimanje u fond naoružanja MUP-a.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:

– Odluka o izdvajanju sredstava u iznosu od 15.000,00 KM JU domu zdravlja Gornji Vakuf-Uskoplje, na ime sufinanciranja nabavke vozila za prijevoz dijaliznih pacijenata,

– Odluka o izdvajanju sredstava Hrvatskoj bolnici „Dr. Fa Mato Nikolić“ Nova Bila, odlukom se izdvaja iznos od 20.000,00 KM Hrvatskoj bolnici dr. fra Mato Nikolić, Nova Bila, na ime sufinanciranja radova na utopljavanju objekta kroz renoviranje krovnih područja na bolnici.

Na prijedlog Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donesene su slijedeće odluke:

– Odluka o  izdvajanju sredstava za realizaciju projekta u vodoprivredi ”Izgradnja vodovoda u MZ Ivančica-Kupres II faza, općina Busovača”, odlukom se izdvaja iznos od 19.002,90 KM,

– Odluka o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta u vodoprivredi ”Izgradnja vodovoda u naselju Bakije, općina Busovača”, odlukom se izdvaja iznos od 14.529,90 KM,

– Odluka o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta u vodoprivredi ”Rekonstrukcija vodovoda u naselju Hrastovi, općina Kiseljak”, odlukom se izdvaja iznos od 8.300,60 KM,

– Odluka o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta u vodoprivredi ”Izgradnja pumpne stanice i potisnog cjevovoda za Uriju, općina Donji Vakuf”, odlukom se izdvaja iznos od 14.554,80 KM,

– Odluka o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta u vodoprivredi ”Izgradnja pumpne podstanice u mjestu Skradno III. faza, općina Busovača”, odlukom se izdvaja iznos od 9.456,71 KM,

– Odluka o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta u vodoprivredi ”Rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Kasumi, općina Jajce”, odlukom se izdvaja iznos 16.917,85 KM.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

– Odluka o davanju saglasnosti na izvođenje dislocirane nastave na području Tuzlanskog kantona visokoškolskoj ustanovi Univerzitet u Travniku, sa sjedištem u Travniku, za organizacijske jedinice: „Pravni fakultet“ i „Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju“,

– Odluka o vođenju postupka i utvrđivanju uvjeta za uvođenje novih studijskih programa na Visokoj školi „CEPS-Centar za poslovne studije“ u Kiseljaku,

– Odluka o vođenju postupka i utvrđivanju uvjeta za uvođenje novih studijskih programa na Sveučilištu/Univerzitetu „Vitez“ u Vitezu.

Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

– Odluke o raspodjeli sredstava za projekte infrastrukture u općina SBK za 2016. godinu, odlukom se izdvaja iznos od  500.000,00 KM,

– Odluke o izdvajanju sredstava sa stavke ”Prijenos sredstava za obilježavanje značajnih dana ekološkog kalendara i potporu radu ekoloških udruga”, odlukom se izdvaja iznos od 25.000,00 KM,

– Odluke o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavi za izgradnju kanalizacijske mreže u MZ Kruščica, općina Vitez, konkuretskim postupkom ugovor će se sklopiti sa najpovoljnijim ponuđačem „TKM“ d.o.o. Zenica.

Vlada SBK je na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu donijela slijedeće odluke:

– Odluka o izdvajanju sredstava Općini Vitez za sufinanciranje sanacije obale rijeke Bila – Zabilje 1, odlukom se izdvaja iznos od 11.400,00 KM, sredstva će se doznačiti općini Vitez,

– Odluka o izdvajanju sredstava Općini Kreševo za projekt: ”Čišćenje korita i obale rijeke Kreševčice i pritoka”, odlukom se izdvaja iznos od 30.000,00 KM, sredstva će se doznačiti općini Kreševo,

– Odluke o izdvajanju sredstava Općini Busovača za projekt ”Sanacija oštećene obale rijeke Ivančice”, odlukom se izdvaja iznos od 50.000,00 KM, sredstva će se doznačiti općini Busovača.

Kantonalna uprava za pitanje boraca je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

– Odluke o izdvajanju sredstava za udruge branitelja, odlukom se izdvajaju sredstva za pomoć u radu u iznosu od 143.000,00 KM,

– Odluke o izdvajanju sredstava za psihosocijalno liječenje korisnika braniteljsko-invalidske skrbi, odlukom se izdvaja iznos od 30.000,00 KM,

– Odluka o izdvajanju sredstava za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti, odlukom se izdvaja iznos od 1.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je usvojila slijedeće izvještaje:

– Izvještaj o radu Regionalne razvojne agencija za regiju Centralna BiH za 2015. godinu,

– Izvještaj o drugom redovnom nadzornom auditu sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001:2008.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela slijedeće odluke:

– Odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za 2016.g. za poticaje poljoprivredi – pomoć poljoprivrednim proizvođačima u 2016. godini, odlukom se izdvaja iznos od 7.000,00 KM, sredstva iz ove odluke bit će utrošena za podršku Udruženjima za održavanje sajmova, izložbi, natjecanja i edukacija,

– Odluka o izdvajanju sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite životinja na epizitioološkom području SBK i zaštita zdravlja bilja u 2016. godini, sredstva iz ove odluke će biti utrošena kako slijedi: za vlasnike životinja koje su bile zaražene – 5.600,00 KM, po Programu mjera zdravstvene zaštite životinja 63.474,00 KM i kolatelarni troškovi 614,00 KM,

– Odluka o izdvajanju sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstva Budžeta SBK za poticaje u poljoprivredi – primarna poljoprivredna proizvodnja – pomoć poljoprivrednim proizvođačima u 2016. godini, odlukom se izdvaja iznos od 10.950,00 KM za provođenje programa – ublažavanje štete.

Vlada SBK je donijela odluku o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe Budžeta za NK Novi Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 15.000,00 KM.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

– Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih osnovnim muzičkim/glazbenim školama za VII. i VIII. mjesec, odlukom se izdvaja iznos od 133.332,80 KM,

– Odluka o utrošku sredstava za ugradnju video nadzora u OŠ ”Turbe”, odlukom se izdvaja iznos od 2.860,00 KM, sredstva će se doznačiti poduzeću „Securitas“ d.o.o. Sarajevo,

– Odluka o utrošku sredstava za nabavku lektire za OŠ ”Berta Kučera”, Jajce, odlukom se izdvaja iznos od 2.629,40 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „IBRA“ d.o.o. Travnik,

– Odluke o izdvajanju sredstava za kulturu za Udruženje mažoretkinja općine Kiseljak, odlukom se izdvaja iznos od 500,00 KM za odlazak na Svjetsko prvenstvo mažoretkinja koje će se održati u Republici Hrvatskoj.

Na prijedlog istog ministarstva data je i saglasnost za izdvajanje sredstava za rekonstrukciju i nabavku opreme za osnovne i srednje škole s područja SBK,  kako slijedi:

1.O.Š.“Kaćuni“ – 10.300,00 KM – Renoviranje dijela školske fasade

2.O.Š.“Novi Travnik“ – 7.000,00 KM – Rekonstrukcija vodovodne mreže

3.III O.Š.“Oborci“ – 3.400,00 KM – Nabavka i ugradnja stolarije

4.O.Š.“Nova Bila“- 6.000,00 KM – Asfaltiranje školskog igrališta u P.Š.Grahovčići

5.O.Š.“Kiseljak 2“ – 1.500,00 KM – Nabavka računara neophodnog za „Emis“program

6.O.Š.“Braća Jezerčić“ – 4.400,00 KM – Popravak kotla za centralno grijanje

7.O.Š.“Vitez“ – 1.700,00 KM – Sanacija elektro-instalacija

8.O.Š.“Kiseljak 1“ – 15.000,00 KM – Zamjena vanjske stolarije

9.S.T.Š.“Bugojno“ – 6.000,00 KM – Sanacija ravnog krova

10.S.Š.“Kreševo“ – 10.000,00 KM – Zamjena prozora na školskoj dvorani

11.S.Š.“Busovača“ – 5.000,00 KM – Opremanje kabineta  za frizersku struku

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:

– Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije Transfer-poticaji privredi za 2016. godinu, odlukom se izdvajaju sredstva za sufinanciranje projekta „Uređenje puta na dionici Bakovići i SRC Brusnica u Fojnici, u iznosu od 10.000,00 KM, sredstva iz ove odluke isplatit će se MZ „Bakovići“,

– Odluka o izdvajanju sredstava poticaji privredi – LOT 1.3 Poticaj za opstanak i rast subjekata male, srednje i velike privrede, odlukom se izdvaja iznos od 375.000,00 KM,

– Odluka o izdvajanju sredstava poticaji privredi – LOT 3.2 Poticaji razvoju turizma, odlukom se izdvaja iznos od 22.000,00 KM.

Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

– Odluka o usvajanju izmjene Programa o dodjeli sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2016. godinu,

– Odluka o izdvajanju sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša, iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK odlukom se izdvaja iznos od 1.237.737,00 KM,

– Odluka o davanju suglasnosti na zaključivanje ugovora za MZ Pečine, općina Novi Travnik, rekonstrukcija vodovoda, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem „Merkez Oil“ d.o.o. Novi Travnik,

– Odluke o davanju suglasnosti na zaključivanje ugovora za MZ Krčevine, općina Vitez, rekonstrukcija vodovoda, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem „Merkez Oil“ d.o.o. Novi Travnik,

– Odluka o davanju suglasnosti na zaključivanje ugovora za Dom zdravlja Jajce, za projekat izvođenja radova na izradi fasade na devastiranoj zgradi 2., JZU Dom zdravlja Jajce, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti najpovoljnijim ponuđačem „BH 4“ d.o.o. Jajce,

– Odluka o davanju suglasnosti na zaključivanje ugovora za MZ Gornji Dolac, općina Travnik, rekonstrukcija vodovoda, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem „Špic beton“ d.o.o. Zenica,

– Odluka o davanju suglasnosti na zaključivanje ugovora za MZ Vučipolje, općina Bugojno, rekonstrukcija vodovoda, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem „BosnaPlast“ d.o.o. Sarajevo,

– Odluka o davanju suglasnosti na zaključivanje ugovora za Naselje Paleška Čuprija, rekonstrukcija vodovoda, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa najpovoljnim ponuđačem „Ceste Company“ d.o.o. Kiseljak.

KABINET PREMIJERA