U Travniku je održana 53. sjednica Vlade SBK-a

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

U Travniku je održana 53. sjednica Vlade SBK-a.

 

Na početku sjednice Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 52. Sjednice.

Na prijedlog Ministrstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela sliejdeće odluke:

          Odluku u o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije: „Transfer – poticaji vodoprivredi“ utvrđenih Budžetom SBK za 2017. godinu, u iznosu od 855.000,00 KM,

          Odluka o davanju saglasnosti na izmjenu Plana javne nabavke za 2017. godinu iz oblasti vodoprivrede,

          Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje procedure za realizaciju projekta, sa pozicije: “Transfer-poticaji vodoprivredi“, utvrđenih Budžetom SBK za 2017. godinu.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:

          Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuće rezerve Vlade SBK, Budžeta SBK za 2017. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 2.000,00 KM za takmičare u stolnom tenisu,

          Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuće rezerve Vlade SBK, Budžeta SBK za 2017. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 1.000,00 KM, sredstva su namijenjena za finansiranje organizacije 8. Međunarodnog susreta dijaliziranih i transplatiranih bolesnika „Vitez 2017“,

          Odluka o utrošku sredstava za rekonstrukciju mokrih čvorova u O.Š. „Kiseljak“ Kiseljak, odlukom se odobrava utrošak sredstava u iznosu od 6.955,65 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Nikodil“ d.o.o. Kiseljak,

          Odluka o utrošku sredstava namijenjenih nabavci opreme za kabinet ugostiteljstva u S.S.Š. „Fojnica“, odlukom se izdvaja iznos od 5.863,24 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijim ponuđačima: „Alpeks“ d.o.o. Sarajevo i „Magal“ d.o.o. Kiseljak,

          Odluka o utrošku sredstava namijenjenih rekonstrukciji mokrog čvora u S.Š. „Kreševo“, odlukom se izdvaja iznos od 5.896,80 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču J.K.P. „Kostajnica“ Kreševo,

          Odluka o utrošku sredstava namijenjenih nabavci opreme za praktičnu nastavu u M.S.Š. „Gornji Vakuf“, odlukom se izdvaja iznos od 6.612,84 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Telalović“ d.o.o. G. Vakuf,

          Odluka o utrošku sredstava namijenjenih nabavci opreme za praktičnu nastavu u S.T.Š. „Bugojno“, odlukom se izdvaja iznos od 5.189,84 KM, sredstva će se doznačiti napovoljnijem ponuđačima: „Conrad“, d.o.o Sarajevo, „Komel“, d.o.o Sarajevo, „Micom“, d.o.o Sarajevo i „rs electronic“,Sarajevo,

          Odluka o utrošku sredstava namijenjenih za organizovanje Međunarodnog turnira u košarci, odlukom se izdvaja iznos od 8.000,00 KM iz Tekuće rezerve Vlade SBK, sredstva će se uplatiti KK Travniku,

          Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za finansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za 2017. godinu, za II mjesec školske godine 2016/ 2017, odlukom se izdvaja iznos od 339.025,54 KM,

          Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo i stipendiranje studenata planiranih Budžetom za 2017. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 142.411,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela slijedeće odluke:

          Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije Transfer – poticaji privredi za 2017. godinu (LOT 8 – sredstva rezerve), odlukom se izdvaja iznos od 47.000,00 KM,

          Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije Transfer – poticaj privredi za 2017 godinu, LOT 6 – subvencije općinama za projekte održivog turizma, odlukom se izdvaja iznos od 20.000,00 KM,

          Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za sudjelovanje na sajmovima i izložbama“, odlukom se izdvaja iznos od 25.000,00 na ime sufinansiranja nastupa na Međunarodnom sajmu privrede, poljoprivrede, prehrane i turizma „Dani trešnje 2017“.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK općini Dobretići za drugi kvartal 2017. godine, odlukom se izdvaja iznos od 62.500,00 KM, za period april-juni 2017. godine.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela Odluku o davanju saglasnosti školama za raspisivanje Natječaja za upražnjena nastavna i nenastavna radna mjesta za osnovne i srednje škole.

Komisija za javne nabavke Vlade SBK je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

          Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku: održavanje (servisiranje) računarske opreme, računara, printera, kopir aparata i dr., napovoljniji ponuđač je „Prima-Prom“ d.o.o. Banja Luka,

          Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku: nabavka računara, printera, fax aparata i dr., najpovoljniji ponuđač je „OCEAN“ d.o.o. Travnik,

          Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku: usluge štampanja i isporuke štampanog materijala, najpovoljniji ponuđač je „Štamparija Fojnica“ d.d. Fojnica.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku: pomoćnog i potrošnog materijala za zbrinjavanje infektivnog otpada, ugovor za nabavku se dodjeljuje najpovoljnijem ponuđaču „MES“ d.o.o. Zenica.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku: Postrojenja za zbrinjavanje infektivnog otpada, ugovor za nabavku se dodjeljuje najpovoljnijem ponuđaču „MES“ d.o.o. Zenica.

Kantonalni arhiv je predložio, a Vlada SBk donijela slijedeće odluke:

          Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu za plaćanje I privremene situacije za izvođenje radova (Druga faza) na zgradi Depoa Kantonalnog arhiva Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 90.392,62 KM, sredstva će se doznačiti građevinskom preduzeću Konstrukcije d.o.o. Mostar,

          Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu za plaćanje I dijela vršenja nadzora nad izvođenjem radova II faze na zgradi Depoa kantonalnog arhiva Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 2.340,00 KM, sredstva će se doznačiti „Zanatstvu“ d.o.o. Travnik,

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK je dala saglasnost nižim potrošačkim jedinicama za provođenje odgovarajuće procedure javne nabavke kako slijedi:

1. “Gimnazija“Bugojno – 6.953,00 KM, Sanacija zgrade i sistema za grijanje,

2. O.Š.“Dr.Boris Ćorić“Kreševo – 5.646,00 KM, Rekonstrukcija učionica,

3. O.Š. „Guča Gora“ – 15.540,00 KM, Asfaltiranje školskog igrališta (škola nema sportsku dvoranu),

4. O.Š.“Busovača“ – 7.020,00 KM, Zamjena oštećenih željeznih vrata i prozora

5. O.Š. „Kiseljak 2“ – 5.990,00 KM, Rekonstrukcija elektro instalacija

6. O.Š.“Lepenica“ – 10.000,00 KM, Zamjena dotrajale stolarije

7. O.Š. „Mehmedalija Mak Dizdar“ – 3.361,00 KM, Nabavka opreme za radionicu praktične nastave

8. S.M.Š. „Zijah Dizdarević“Fojnica – 6.000,00 KM, Nabavka opreme za radionicu praktične nastave

9. O.Š.“Gromiljak“ – 9.861,00 KM, Saniranje školskog dvorišta

10. O.Š.“Pajić Polje“ – 7.020,00 KM, Nabavka opreme za kabinet informatike

11. O.Š.“Novi Travnik“ – 5.900,00 KM, Rekonstrukcija zgrade

Data je i saglasnost na objavunove relacije u službenim novinama SBK. Relacija je utvrđena od strane Komisije za utvrđivanje relacije, na području općine Novi Travnik za OŠ ”Edhem Mulabdić” Opara.

Usvojeni je i Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za borbu protiv korupcije Vlade SBK za period novembar 2016 – april 2017.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o pokretanju postupka javne nabavke usluge unapređenja ISFU sistema funkcionalne i tehničke podrške ISFU Sistema Srednjobosanskog kantona, odlukom je predviđeno 140.000,00 KM za predviđenu javnu nabavku.

Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela odluku o izdvajanju sredstava iz ostvarenih ušteda po realiziranim projektima iz sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2016. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 7.000,00 KM za regulaciju oborinskih voda na putu Crvene stijene – Bešpelj, općina Jajce.

Donesene su i slijedeće odluke, na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta:

           Odluka o raspodjeli dijela sredstava Budžeta SBK za 2017. godinu za kulturu, u iznosu od 3.000,00 KM, sredstva iz ove odluke doznačit će se Javnoj ustanovi Zavičajni muzej Travnik za završetak radova na arheološkim iskopavanjima na ilirskom tumulu u Alihodžama – općina Travnik, lokalitet Gajani (Glavica),

          Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke tekuće rezerve Vlade SBK, odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM za organizovanje turnira u sjedećoj odbojci „15.godina sjedeće odbojke u Gornjem Vakufu – Uskoplju“,

          Odluka o utrošku sredstava namjenjenih za školska natjecanja u Budžetskoj 2017.godini učenika osnovnih i srednjih škola, odlukom se izdvaja iznos od 1.000,00 KM,

          Odluka o davanju saglasnosti za organizovanje i provedbu Javnoj poziva za stjecanje zvanja instruktor vožnje i za dobivanje licenci predavača teorijske nastave, ispitivača iz teorijskog dijela ispita, ispitivača iz upravljanja motornim vozilom i ispitivača iz poznavanja prve pomoći.