Uspješno djelovanje Omladinskog centra Bugojno

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Širom svijeta 5. decembar, obilježava se kao Međunarodni dan volontera. S tim u vezi, posjetili smo prostorije, nedavno otvorenog Omladinskog centra kako bi saznali koliko su zapravo mladi uključeni u volonterizam te na koji način doprinose lokalnoj zajednici.

U Omladinskom centru Bugojno, svakodnevno se održavaju brojne radionice, a sve u cilju okupljanja što većeg broja mladih ljudi. U tako formiranim grupama, mladi razmijenju vještine i iskustva te pronalaze odgovore na brojna pitanja.

Davne 1985. godine, Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 5. decembar Međunarodnim danom volontera. Primarni cilj, obilježavanja ovog datuma je povećanje vidljivosti volonterskog rada i volonterskih aktivnosti na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Programi koji se realizuju u Omladinskom centru su obrazovnog karaktera i imaju jasno definisane ciljeve koji doprinose ličnom razvoju mladih. Na jednom mjestu, mladi imaju mogućnost da usavrše svoje vještine i kompetencije. Prema riječima Adisa Čauševića, koordinatora Lokalnog tima IOM-a, uključenost mladih je na zavidnom nivou, što ne čudi jer su oni bili i inicijator osnivanja Omladinskog centra. 

Volontiranjem, mladi doprinose poboljšanju života sebe i samim tim se više povezuju sa lokalnom zajednicom.