Usvojen budžet općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2017. godinu

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Pod predsjedavanjem Gorana Batinića danas je u Gornjem Vakufu-Uskoplju održana treća sjednica Općinskog vijeća na kojoj su vijećnici, između ostalog, usvojili Prijedlog općinskog budžeta za 2017., kao i Prijedlog odluke o izvršenju budžeta za ovu godinu.

 

Kao i obično, početak sjednice okarakterisala su vijećnička pitanja, i usvajanje zapisnika sa prošle sjednice Općinskog vijeća.

Prijedlog budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2017. godinu vijećnicima je u najkraćim crtama prezentovao pomoćnik načelnika u resornoj općinskoj službi Nikola Milić.

Podsjetio je da su vijećnici 20. decembra prošle godine usvojili Nacrt budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2017., te da je 25. januara ove godine održana javna rasprava o ovom strateškom dokumentu.

Po njegovim riječima, predlagač budžeta planirao je budžetska sredstva za ovu godinu u iznosu od 5.817.500 KM, što je za oko 519.000 KM više u odnosu na iznos koji je prethodno bio ponuđen vijećnicima.

Danas ponuđena verzija budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2017. dobila je pozitivno mišljenje Komisije za budžet, finansije i ekonomska pitanja i Komisije za Statut i propise, a razvojnim su ga ocijenili čelni ljudi zakonodavne i izvršne vlasti u općini, predsjedavajući OV-a Goran Batinić i načelnik Gornjeg Vakufa-Uskoplja Sead Čaušević.

-Izražavam zadovoljstvo što smo danas usvojili dokument koji je preduslov funkcionisanja općinske uprave u ovoj godini. Budžet ima socijalni karakter, ali je u isto vrijeme razvojni, jer su znatno povećana sredstva za kapitalne infrastrukturne projekte. Prije svega, mislim na rekonstrukciju gradskih ulica i poboljšanje infrastrukture na području Ski-centra “Raduša” – kazao je Batinić.

-Planirali smo da prikupimo 50 posto prihoda od poreza, te po 25 posto neporeznih, i prihoda iz kapitalnih transfera. Kada su u pitanju rashodi, 25 posto bismo trebali izdvojiti za plaće i naknade uposlenih, 24 posto za materijal i usluge, oko 20 posto za tekuće transfere i grantove, te nekih 30 posto za kapitalne izdatke i investicije – naglasio je načelnik Gornjeg Vakufa-Uskoplja.

Za Prijedlog budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 2017. glasalo je 19 vijećnika, dok su tri bila protiv.

Određene primjedbe na budžet imali su vijećnici SDP-a koji su tražili da se iz predviđenih sredstava za izgradnju poduzetničke zone izdvoje određeni iznosi za nezaposlene porodilje, osnivanje lokalne radio stanice, otvaranje javne kuhinje, te za osnivanje fonda za mlade, i pomoć socijalno ugroženim građanima.

Nakon obavljenih konsultacija stranačkih klubova, o pomenutim primjedbama se nije glasalo, jer bi u suprotnom bio narušen Poslovnik o radu Općinskog vijeća.

-U pravilu, amandmani se mogu podnijeti u toku sjednice ukoliko predlagač, a to je u ovom slučaju načelnik, mijenja svoj prijedlog, bez obzira da li se radi o budžetu ili nekoj drugoj odluci. Načelnik nije mijenjao prijedlog odluke, tako da ni amandmani nisu dozvoljeni. Poslovnikom o radu Općinskog vijeća, oni se mogu dostaviti najkasnije tri dana do početka sjednice – pojasnio je predsjedavajući Batinić.

Identičnim brojem glasova na sjednici je usvojen Prijedlog odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2017., a podršku većine vijećnika dobio je i Izvještaj o radu načelnika Seada Čauševića i općinskih službi za upravu u 2016. godini.

Sa 18 glasova “za” i dva glasa “protiv” usvojen je Prijedlog rada načelnika općine Gornji Vakuf-Uskoplje za ovu godinu.

Kako nije bilo izmjena u dnevnom redu, pred gornjovakufskim vijećnicima našao se Izvještaj o radu Općinskog vijeća u 2016. i Plan rada za ovu godinu, Godišnji plan i program održavanja i rekonstrukcije lokalnih puteva za 2017., Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pogodnostima za investitore u Industrijskoj zoni “Batuški lug”, Izvještaj o provedenim postupcima javnih nabavki u prošloj godini, te Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne građevinske cijene metra kvadratnog stambenog i poslovnog prostora u državnoj svojini na području općine u 2016.godini.

Osim po usvojenom budžetu za ovu godinu i drugim odlukama, podržanim od strane vijećnika, treća sjednica Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje ostat će zapamćena i po tome što je prva održana u velikoj sali nove zgrade Općine, koja vijećnicima nudi odlične uslove za rad.