Usvojen „Lokalni akcioni plan u oblasti invalidnosti SBK/KSB za period 2016. – 2020. godine“

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Koalicija organizacija osoba s invaliditetom SBK, kojom koordinira „Udruženje Leptir Bugojno“ predložila je nacrt , a Vlada SBK nedavno je usvojila „Lokalni akcioni plan u oblasti invalidnosti SBK/KSB za period 2016. – 2020. godine“.

Radi se o strateškom dokumentu čija će implementacija omogućiti kvalitetniji život osoba s invaliditetom. Prvi koraci ka izradi i usvajanju ovog strateškog dokumenta učinjeni su još 2012.godine, kada se devet civilnih organizacija osoba s invaliditetom sa područja SBK-a organiziralo u Koaliciju.Prošle godine intenzivno su u saradnji s resornim kantonalnim ministarstvima radili na revidiranju tada uradjenog akcionog plana, kako bi on konačno i bio usvojen.Biserka Božić, predsjednica bugojanskog Udruženja Leptir ističe kako je ovaj Lokalni akcioni plan od velikog značaja za sve osobe s invaliditetom i njihove porodice.

-Jer to je strateški dokument čija će implementacija na sistemski način odgovori na stvarne potrebe i prava osoba s invaliditetom i doprinijeti unaprjeđenju kvalitete života osoba s invaliditetom u SBK i lokalnim zajednicama.Pred nama je zalaganje za usvajanje ovoga plana i na lokalnom nivou u svih dvanaest općina našeg kantona-istakla je Božić. Naglasila je kako će uslijediti formiranje timova koji će pratiti njegovu implementaciju.