Visoka državna i federalna delegacija u zvaničnoj posjeti SBK

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

U zvaničnoj posjeti Srednjobosanskom kantonu jučer su boravili član Predjedništva BiH Bakir Izetbegović, predjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić, potpredsjednica Federacije BiH Melika Mahmutbegović, federalni premijer Fadil Novalić, kao i pojedini ministri u Vladi FBiH.

Visoka delegacija iz Sarajeva u Travniku se u zgradi kantonalne Vlade, iza zatvorenih vrata, sastala sa privrednicima i Vladom SBK.

Po okončanju sastanka član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović susret sa privrednicima i Vladom SBK je ocijenio veoma dobrim.

– Od učesnika ovog sastanka dobili smo poruke koje nam sad na sredini mandata mogu biti izuzetno korisne, odnosno da podvučemo crtu da bi vidjeli šta je dobro urađeno, šta eventualno nije dobro urađeno i šta može biti bolje urađeno. Tri su segmanta: nastaviti i ubrzati reforme, konačno napraviti pravu vezu između obrazovnog sistema i potreba privrede, odnosno da obrazovni sistem ne djeluje po inerciji i proizvodi one kadrove koje zna proizvoditi nego one koji su potrebni privredi, te da se ubrza izgradnja infrastrukture. Na području SBK to je brza cesta od Lašve prema Travniku, a za to već imaju osigurana sredstva. Mislim da nije problem ni sa projektima i sa dozvolama, a sa izgradnjom se treba krenuti ove godine, poručio je Izetbegović.

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić u svom istupu fokusirao se na potrebu harmonizacije zakonskih rješenja na svim nivoima vlasti radi lakšeg poslovanja i investiranja privrednika u nova radna mjesta.

-Privrednicu su i na ovom susretu ukazali na regulatorni okvir koji bi trebao biti poboljšan kako bi se otvorili novi kapaciteti i nove mogućnosti za poslovanje u našoj zemlji, te omogućilo strateško partnerstvo sa nekim stranim investitorima u onim segmentima u kojima BiH ima konkurentske i komparativne prednosti. Ovakvi sastanci su dragocjeni za sve vlade jer se mogu čuti konkretni prijedlozi, koje ćemo u narednom periodu, vjerujem u par narednih mjeseci, pokušati pretočiti u zakonska rješenja i u poboljšanje poslovnog ambijenta, rekao je Zvizdić.

Ishodom sastanka u Travniku bio je zadovoljan i federalni premijer Fadil Novalić, istakavši kao je ranije i sam radio u oblasti privrede.

-Na području ovog kantona zaposlenost je u posljednjih 18 mjeseci rasla za 7,2 posto, a na nivou Federacije BiH je to bilo 5 posto. Nezaposlenost je ovdje opala za 6,2 posto, a u Federaciji BiH za 5 posto. Dakle, ovdje se događa nešto pozitivno i trebamo to podržati, rekao je Novalić, te naglasio kako je na sastanku u zgradi Vlade SBK bilo riječi i o zakonima koji bi omogućili privrednicima nova zapošljavanja, ali i o budućim zakonima, poput onih koji tretiraju boračku populaciju i penzijsko- invalidsko osiguranje, odnosno onima koji, kako je rekao federalni premijer, garantiraju socijalni mir u zemlji.

11011121314151623456789