Vlada SBK-a: Održana 94. sjednica

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

U Travniku je održana 94. sjednica Vlade SBK-a
 

 
 
 
Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 93. sjednice.
 
Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je utvrdila Nacrt Zakona o turističkim zajednicama Srednjobosanskog kantona kojim se utvrđuju pravne osnove za poboljšanje rada i organizovanja turističkih zajednica i uputila u dalju proceduru.
 
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o proglašenju šuma posebne namjene sa izraženom vodozaštitnom fukncijom u zonama sanitarne zaštite izvorišta Kruščica.
 
Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva finansija donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK općini Dobretići za treći kvartal 2018. godine, odlukom se izdvaja iznos od 62.500,00 KM za period juli-septembar.
 
Donesena je i Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo planiranih Budžetom SBK za 2018. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 140.469,00 KM za finansiranje visokog školstva i stipendiranja studenata za VI mjesec tekuće godine, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.
 
Usvojen je i Plan novčanih tokova za II i III Kvartal 2018. godine, na prijedlog Ministarstva finansija.
Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK usvojila Izvještaj o praćenju provođenja preporuka Odjela za internu reviziju za II. kvartal 2018. godine.  
 
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za potrebe ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta za izvođenje radova na rekonstrukciji krova na zgradi Područne škole „Odžak“ Bugojno, najpovoljniji ponuđač je „Kula Mont“ d.o.o. Zenica.
-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za potrebe ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta za demontažu postojeće drvene stolarije i nabavku i ugradnju pvc stolarije u O.Š. „Han Bila“ Travnik, najpovoljniji ponuđač je „HDI“ d.o.o. Sarajevo.
-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za potrebe ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta za izgradnju nadstrešnice i saniranje ulaza u zgradu O.Š. „Kaonik“ Busovača, najpovoljniji ponuđač je „Ceste-Company“ d.o.o. Kiseljak.
Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede dala slijedeće saglasnosti:
-Saglasnost na pokretanje postupka javne nabavke za Izradu Master plana razvoja turizma (III. Faza) za općine: Busovača, Fojnica, Kreševo i Vitez (te uređenje izletišta Zabrđe), procjenjena vrijednost nabavke je 40.000,00 KM sa PDV-om.
-Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za nabavku IT opreme, procjenjena vrijednost nabavke je 9.009,00 KM sa PDV-om.
-Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za Izradu studije saobraćaja Srednjobosanskog kantona, procjenjena vrijednost nabavke je 117.000,00 KM sa PDV-om.
Donesena je i Odluka o davanju saglasnosti školama za formiranje odjela i upis učenika u I. razrede srednjih škola na području Srednjobosanskog kantona u školskoj 2018/ 2019. godini, ukupan broj upisanik učenika nakon drugog upisnog roka je 1.074.
 
Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće:
-Zaključak Vlada Kantona kojim obavezuje Ministarstvo finasija da u skladu sa članom 47. Zakona o izvršenju budžeta SBK za 2018. godinu, provede proceduru izdavanja garancije za kreditno zaduženje Zavoda za javno zdravstvo SBK u iznosu od 800.000,00 KM, u skladu sa uslovima iz provedene procedure javne nabavke i Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
-Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2018. godinu JU Dom zdravlja Donji Vakuf, odlukom se izdvaja iznos od 20.000,00 KM na ime sufinansiranja nabavke namjenskog vozila za prevoz dijaliznih pacijenata.
-Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2018. godinu Hrvatskoj bolnici Dr.fra Mato Nikolić, Nova Bila, odlukom se izdvaja iznos od 20.000,00 KM na ime sufinansiranja projekta poboljšanja energetske efikasnosti sanacijom podnih površina u bolnici.
Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
-Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju programa dodjele sredstava sa kriterijumima za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša  za 2018. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK/KSB.
-Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2018. godinu za podršku projektima ekoloških društava, odlukom se izdvaja iznos od 25.000,00 KM.
-Odluka o raspodjeli sredstava za projekte infrastukture u općinama SBK u 2018. godini iz interventih sredstava, odlukom se izdvaja iznos od 63.000,00 KM kako slijedi:
-Općina Bugojno – (Asfaltiranje puta  do groblja Biljeg –Župni ured Glavice – 6.000,00 KM, Sufinanciranje prilaznog puta Udruženja osoba sa posebnim potrebama Leptir Bugojno u zgradi vrtića u Bugojnu – 8.000,00 KM)
-Općina Busovača (Pomoć za sanaciju krova kuće Slavka Čerkeza iz Rovne –  6.000,00 KM)
-Općina Donji Vakuf (Pomoć za rekomstrukciju krova zgrade za 4 RVI-udruženje RVI Donji  – 7.000,00 KM)
-Općina Fojnica (Saniranje puta u MZ  –  6.000,00 KM)
-Općina Jajce (Pomoć za sanaciju kuće Nađije Kućković D.Katina,Jajce – 2.000,00 KM)
-Općina Kreševo (Izgradnja ograde i groblja  Troska – 4.500,00 KM, Pomoć u izgradnji kuće Davora Bilić – 4.000,00 KM)
-Općina Novi Travnik (Ograđivanje igrališta MZ Bare – 2.000,00 KM, Kapelica Šenkovići – 5.000,00 KM
Pomoć u rekonstrukciji krova zgrade u ul.Kalinska br 47 – 7.000,00KM           
-Općina Vitez (Asfaltiranje puta Grgino polje – 6.000,00 KM)
 
 
 
Ured za evropske integracije,
fondove, odnose s javnošću
i kvalitet prema međunarodnom standardu