Vlada SBK izdvojila 200.000 KM za zaopšljavanje zdravstvenih radnika

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Na prijedlog ministra zdravstva i socijalne politike u Vladi SBK Nikole Grubešića, danas je usvojen Zaključak kojim će se osigurati sredstva javnim zdravstvenim ustanovama u SBK za realizaciju cilja zadržavanja visokostručnog kadra zdravstvenog usmjerenja.

 

Naime, svjedoci smo sve većeg deficita liječničkog kadra koji nakon školovanja odlazi iz Bosne i Hercegovine u potrazi za poslom ili boljim uslovima rada. “Riječ je o sufinanciranju i upošljavanju mladog stručnog kadra u prvom redu doktora medicine ali i ostalih deficitarnih zanimanja medicinskog usmjerenja. Vlada je ovim Zaključkom donijela političku odluku da pokuša ili zaustaviti ili amortizirati ovaj problem s kojim se suočava ne samo Bosna i Hercegovina nego i cijela regija, kazao je ministar Grubešić.

Vlada je tako izdvojila iznos od 200 000 KM odnosno 20 000 KM po jednom deficitarnom kadru a sredstva su osigurana u Budžetu SBK za 2015. godinu na poziciji Ministarstva zdravstva i socijalne politike s transfera zdravstvenim ustanovama Kantona.

“Ova potpora od 20 000 KM bit će namijenjena svakoj ustanovi koja se odluči na prijem doktora medicine koji se nalazi na Zavodu za zapošljavanje, odnosno doktora stmatologije ako je to potrebno ili nekog drugog medicinskog deficitarnog kadra”, dodatno je pojasnio ministar.

artinfo.ba