Vlada SBK: Održana 81. sjednica

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

U Travniku je održana 81. sjednica Vlade SBK

Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 80. sjednice Vlade SBK.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike Vlada SBK je utvrdila Prijedlog Zakona o stavljanju van snage Zakona o zdravstvenoj zaštiti SBK, i uputila u dalju proceduru. Stručna služba Vlade SBK je predložila, a Vlada SBK usvojila Izvještaj o radu Vlade SBK za 2017. godinu.

Na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo, Vlada SBK je usvojila Plan rada Zavoda za javno zdravstvo za 2018. godinu, Izvještaj o radu i godišnjem obračunu Zavoda za javno zdravstvo za 2017. godinu. Usvojen je i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje SBK za 2017. godinu.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela slijedeće odluke:

– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2018. godinu sa pozicije „Transfer projektima i aktivnostima na promociji šuma i šumarstva posvećenih obilježavanju Međunarodnog dana šuma“, odlukom se izdvaja iznos od 9.870,00 KM sredstva će se doznačiti Udruženju šumarskih inžinjera i tehničara Federacije BiH (UŠIT FBiH).

– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2018. godinu sa pozicije „Transfer za izradu šumskoprivredne osnove za privatne šume“, odlukom se izdvaja iznos od 96.165,45 KM, sredstva će se doznačiti JP „Bosanskohercegovačke šume“ Sarajevo.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa pozicije „Transfer – poticaji privredi“ za 2018. godinu (LOT 5), odlukom se izdvaja iznos od 18.000,00 KM. Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:

– Odluka o utrošku sredstava namijenjenih za stručno usavršavanje – edukaciju prosvjetnih radnika u 2018. godini, odlukom se izdvaja iznos od 5.930,00 KM, sredstva će se doznačiti na račun Ustanove za obrazovanje odraslih „SEC“ P.J. Travnik.

– Odluka o utrošku sredstava i dodjeli ugovora za najpovoljnijim ponuđačem SZR „Univerzal“ Bugojno, za demontažu postojeće kotlovnice, nabavku i ugradnju kotla na čvrstogorivo u OŠ „Drvetine“ Bugojno, odlukom se izdvaja iznos od 26.704,08 KM.

– Odluka o davanju saglasnosti školama za raspisivanje Konkursa za upražnjena radna mjesta za nastavno i nenastavno osoblje, za osnovne i srednje škole.

– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Tekući transferi pojedincima – za djecu sa posebnim potrebama“, odlukom se izdvaja iznos od 1.300,00 KM.

– Odluka o dodjeli ugovora sa najpovoljnijim ponuđačima G.D. „Konstrukcije“ d.o.o. Mostar sa cijenom ponude od 24.219,56 KM i „GTR“ d.o.o. Mostar sa cijenom ponude od 69.538,95 KM, za nastavak izgradnje i završetak radova nove školske zgrade SŠ „Novi Travnik“.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju finansijskih sredstava općini Travnik za finansiranje projekta „Izgradnja zaštitnog zida od rijeke Bile“ MZ Han Bila, općina Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 8.000,00 KM, sredstva će se doznačiti općini Travnik.

Usvojen je Izvještaj Načelnika općine Donji Vakuf o utrošku sredstava za projekte:

– Odvodnje površinskih voda sa područja Kamenjače.

– Rekontrukcija mosta na Oboračkoj rijeci kod III OŠ.

– Rekonktrukcija odvodnje površinskih voda na putu za Đuriće.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava Caritasu Jajačkog dekanata, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM kao pomoć za rad navedenog društva za prvi i drugi kvartal 2018. godine. Ured za javne nabavke je predložio, a Vlada SBK donijela slijedeće Odluke o izboru najpovoljnijih ponuditelja u predmetu javne nabavke za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu SBK:

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1 – nabavka vatrogasne opreme za Službu za zaštitu i spašavanje od požara, najpovoljniji ponuđač je „Financ“ d.o.o. Mostar, sa visinom ponude od 14.157,00 KM. – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2 – nabavka opreme za Službu za zaštitu i spašavanje s visina, najpovoljniji ponuđač je „Financ“ d.o.o. Mostar, sa visinom ponude od 41.862,33 KM.

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2 – nabavka opreme za Kantonalni stožer civilne zaštite, najpovoljniji ponuđač je „Financ“ d.o.o. Mostar, sa visinom ponude od 9.009,00 KM.

Na prijedlog istog ureda donesene su i slijedeće odluke:

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1 – nabavka putničkih vozila za potrebe Inspektorata Ministarstva privrede SBK, najpovoljniji ponuđač je „Autocentar Beganović“ d.o.o. Zenica, sa visinom ponude od 65.439,98 KM.

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2 – nabavka putničkih vozila za potrebe Inspektorata Ministarstva privrede SBK, najpovoljniji ponuđač je „Autocentar Beganović“ d.o.o. Zenica, sa visinom ponude od 31.588,83 KM.

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavu radova ugradnja centralnog grijanja i rekonstrukcija prostorija Centra inspekcije Kiseljak, najpovoljniji ponuđač je „INTERMING“ d.o.o. Sarajevo, sa visinom ponude od 43.914,01 KM.

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavu putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci dodatnih usluga koje nisu uključene u prvobitni postupak „ Implementacije računalne i telekomunikacijske infrastrukture u zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona, najpovoljniji ponuđač je SOR „Elka“ Travnik, sa visinom ponude od 6.089,49 KM.

Stručna služba Vlade SBK je predložila, a Vlada SBK dala saglasnosti na Plan nabavki Kantonalnog pravobranilaštva SBK za 2018. godinu, Kantonalnog arhiva SBK za 218. godinu i Ureda za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu za 2018. godinu. Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na rashod i prodaju starih motornih vozila MUP-a.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je primila k znanju Informaciju vezano za funkcionisanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru (FUK). Kantonalna uprava za pitanje boraca je predložila, a Vlada SBK dala saglasnost na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o oslobađanju plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite. Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku radova na implementaciji računalne i telekomunikacijske infrastukture u zgradi Vlade SBK (zgrada Sebešić“), sredstva će se uplatiti izabranom ponuđaču SOR „Elka“ Travnik, izdvajaju se sredstva kako slijedi: o Po osnovu osnovnog ugovora 26.731,20 KM bez uračunatog PDV-a, sa uračunatim PDV-om iznosi 31.275,50 KM. o Po osnovu ugovora o naknadnim radovima 5.204,70 KM bez uračunatog PDV-a, sa uračunatim PDV-om iznosi6.089,49 KM. Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku namještaja za smještaj inspektora Centra inspekcije Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 5.931,51 KM. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o primjeni odredbi granskih kolektivnih ugovora za oblast obrazovanja. Ured za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu