Vlada SBK: Održana 54. sjednica

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

sa 54. sjednice Vlade SBK održane  u Travniku

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 53. Sjednice.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o usvajanju Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2017.godini za epizotiološko području SBK, zaštita zdravlja bilja u 2017. godini i način finansiranja mjera iz Budžeta SBK.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:

          Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke tekuće rezerve SBK, odlukom se izdvaja iznos od 1.500,00 KM kako slijedi: Udruženje univerzalna sportska škola „Korak naprijed“ Vitez – 500,00 KM i Hrvatsko planinarsko društvo „Vitez“ Vitez – 1.000,00 KM,

          Odluka o utrošku sredstava namijenjenih za podršku vjerskim zajednicama u 2017. godini, odlukom se izdvajaju iznosi kako slijedi: Islamska zajednica 32.900,00, Katolička crkva 30.100,00 KM i Pravoslavna crkva 7.000,00,

          Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke tekuće rezerve Vlade SBK namijenjenih školama, domaćinima bratskih škola iz Republike Turske, odlukom se izdvaja iznos od 8.040,00 KM,

          Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuditelju „Alternativa“ d.o.o. Sarajevo za sanaciju krova na sportskoj dvorani u O.Š. „Muhsin Rizvić“ Fojnica.

Vlada SBK je na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu usvojila Izvještaj o prikupljanju, raspodjeli i korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2016. godinu.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost nižim potrošačkim jedinicama za provođenje odgovarajuće procedure javne nabavke:

– O.Š.“Han Bila“ – 2.600,00 KM, Zamjena oluka na objektu centralne škole

– O.Š.“Kaonik“Busovača – 1.800,00 KM, Ugradnja Al vrata i vanjske rešetke na multimedijalnoj učionici

– O.Š. „Jajce“Kruščica – 6.400,00 KM, Rekonstrukcija podnih obloga po nalogu inspekcije

– O.Š.“Dubravica“Vitez – 6.000,00 KM, Rekonstrukcija mokrog čvora po nalogu inspekcije

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost za provedbu projekta Federalnog ministarstva prostornog uređenja „Energetsko utopljavanje zgrade radi uštede energije“ za niže potrošaske jedinice: S.Š. Vitez, O.Š. „Dr.Borisa Kidrića“ i O.Š. „Musa Ćazim Čatić“.

Vlada SBK je na prijedlog Ureda za javne nabavke dala saglasnost Uredu za nabavku usluge zakupa kancelarijskog prostora za privremeni smještaj Ureda za javne nabavke Vlade SBK.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlada SBK je dala saglasnost za objavu uvođenje nove relacije u službenim novinama SBK, nova uvtrđena relacija za općinu Vitez – Veliki Mošunj – Brizjak (Divjak) Bila OŠ”BILA”.

Donesena je i Odluka o utrošku sredstava namjenjenih sanaciji zgrade „Gimnazije“ Bugojno, odlukom se izdvaja iznos od 6.952,14 KM, a sredstva će se doznačiti preduzeću ZR „Neimar“ Bugojno.