Vlada SBK: Održana 72. sjednica

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

U Travniku je održana 72. sjednica Vlade SBK-a.

 
Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 71. sjednice.
 
Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je utvrdila rebalans Budžeta SBK za 2017. godinu i uputila u skupštinsku proceduru. Usvojeni rebalans Budžeta SBK iznosi:
Prihodi 185.666.744,00 KM
Rashodi 185.666.744,00 KM
 
Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK utvrdila Prijedlog Budžeta SBK za 2018. godinu, i uputila u dalju proceduru, prijedlog Budžeta SBK za 2018. godinu iznosi:
Prihodi 200.915.063,00 KM
Rashodi 200.915.063,00 KM
Utvrđen je i Prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta SBK za 2018. godinu i upućen u dalju proceduru.
 
Zavod za zdravstveno osiguranje SBK je predložio, a Vlada SBK dala saglasnost na Finansijski plan Zavoda za zdravstveno osiguranje SBK za 2018. godinu.
 
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju i prenosu sredstava za realizaciju projekta – regulacija odvodnje oborinske kanalizacije u SRC-u Pridolci, na području općine Busovača, odlukom se izdvaja iznos od 25.000,00 KM, sredstva će se doznačiti na račun općine Busovača.
 
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava općini Kreševo za sufinansiranje projekta – sanacija klizišta u Crnićima – Handžići, odlukom se izdvaja iznos od 20.000,00 KM, sredstva će se doznačiti na račun općine Kreševo.
 
Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava općini Travnik, na ime pomoći u sanaciji štete na krovu crkve svetog Mihovila Arkanđela u Ovčarevu, odlukom se izdvaja iznos od 8.200,00 KM, sredstva će se doznačiti na račun općine Travnik.
 
Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, dala saglasnost za izgradnju nove hidrantske mreže za Kantonalno tužilaštvo, MUP i Skupštinu SBK, procjenjena vrijednost radova je 2.136,42 KM.
Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost za priključak električne energije na kiosk koji koriste policijski službenici na osiguranju PS Travnik, procjenjena vrijednost nabavke je 524,20 KM.
 
Usvojeni su i Izvještaji o radu inspekcija i Izvještaji o realizaciji zaključaka za prvu sjednicu u mjesecu decembru 2017. godine.
 
Kantonalna direkcija za puteve je predložila, a Vlada SBK dala saglasnost na Finansijski plan za 2018. godinu.
 
Usvojen je i Izvještaj o izvršenju Budžeta SBK za period 1.1. do 30.9.2017. godine, a na prijedlog Ministarstva finansija.
 
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
-Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za finansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola općine Jajce, gdje nema organizovanog prijevoza, odlukom se izdvaja iznos od 13.663,62 KM, za slijedeće relacije:  M.Z. Biokovina, Općina Jajce, 6.790,90 KM i M.Z. Bešpelj, Općina Jajce6.872,72 KM,
-Odluka o utrošku sredstava i dodjeli ugovora za izmjenu stolarije i instaliranja grijanja u područnoj školi „Lugovi“ O.Š. „Kaćuni“, ugovor će se dodijiti najpovoljnijem ponuđaču „Braća Karić“ d.o.o. Zenica, sa visinom ponude od 27.720,49 KM,
-Odluka o dodjeli ugovora za nabavku CNC struga u Mješovitoj srednjoj tehničkoj školi „Travnik“ Travnik, ugovor će se dodijeliti najpovoljnijem ponuđaču „JM Premium“ d.o.o. Banja Luka, sa visinom ponude od 8.985,60 KM,
-Odluka o dodjeli ugovora za nastavak gradnje I faze Srednje škole „Novi Travnik“ Novi Travnik, ugovor će se dodijeliti najpovoljnijem ponuđaču „G.D. Konstrukcije“ d.o.o. Mostar, sa visinom ponude od 283.280,66 KM,
-Odluka o davanju saglasnosti školama za raspisivanje natječaja za nastavno i nenastavno osoblje za upražnjena radna mjesta.
 
 
Ured za evropske integracije,
fondove, odnose s javnošću
i kvalitet prema međunarodnom standardu