Vlada SBK: U Travniku održana 75. sjednica

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

 
                                                SAOPĆENJE ZA JAVNOST

 
sa 75. sjednice Vlade SBK održane 11. 1. 2018.godine u Travniku
 
Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 75. redovne i 29. vanredne sjednice.
Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šuma, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije za korištenje vodnih snaga rijeke Bile za izgradnju male hidroelektrane „Dolac 2“ na području općine Travnik,
Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije za uzgoj, proizvodnju i prodaju na tržištu kalifornijske i potočne pastrmke na ribogojilištu „Bistrica“ na lokalitetu Pavlovica MZ Bistrica, općina Gornji Vakuf – Uskoplje,
Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije za korištene sanitarne i tehnološke vode te za istražne radove, eksploataciju, preradu, flaširanje te prodaju na tržištu prirodne vode iz zatvorenog izvorišta (bunara) na lokaciji PC 96 u blizini Auto Kuće „OVNAK“ na području općine Vitez.
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na dopunu Liste relacija za prijevoz učenika osnovnih škola za O.Š. Bila i Jardol.
Usvojeni su i slijedeći izvještaji:
Izvještaj o dodjeljenim jednokratnim novčanim pomoćima za socijalnu zaštitu pojedincima i udrugama u 2017,
Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu Vlade SBK u mjesecu januaru 2018. godinu,
Izvještaj o realizaciji zaključaka Vlade SBK za januar 2018. godine.
 
Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta dala slijedeće saglasnosti:
Saglasnost osnovnim i srednjim školama za raspisivanje natječaja za potpunu upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama,
Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke S.Š. „Uskoplje“ Gornji Vakuf-Uskoplje za popravku peći na čvrsto gorivo za centralno grijanje koju koriste zajedno S.Š. „Uskoplje“ i MSŠ „Gornji Vakuf“, procjenjena vrijednost nabavke 5.800,00 KM.
 
 
                                           
                                             Ured za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću
                                                       i kvalitet prema međunarodnom standardu