Vlada usvojila Nacrt Budžeta za 2017. godinu

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

                                                          SAOĆENJE ZA JAVNOST                                                                                                       sa 14. vanredne sjednice Vlade SBK održane u Travniku

 

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je utvrdila Nacrt Budžeta i Nacrt Zakona o izvršenju Budžeta SBK za 2017. godinu i uputila u skupštinsku proceduru, Nacrt Budžeta za 2017. godinu iznosi 174.335.535,00 KM. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK je donijela Odluku izmjenama i dopunama Odluke o izdvajanju i osnivanju Osnovne škole „Berta Kučera“, Jajce.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela slijedeće odluke: – Odluku o odobravanju izdvajanja djela sredstava iz Buđeta Srednjobosanskog kantona – prenos sredstava za rekultiviranje poljoprivrednog zemljišta- za poticaje u poljoprivredi – primarna u 2016 godini, odlukom se izdvaja iznos od 62.683,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava Budžeta SBK u 2016.g.,

– Odluku o izdvajanju djela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Buđeta Srednjobosanskog kantona za poticaje poljoprivredi primarna poljoprivredna proizvodnja (animalna proizvodnja) u 2016 godini, odlukom se izdvaja iznos od 370.152,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi -primarna poljoprivredna proizvodnja-(animalna proizvodnja) u 2016 godini,

– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje poljoprivredi primarna poljoprivredna proizvodnja (biljna proizvodnja) u 2016 godini, odlukom se izdvaja iznos od 91.110,17 KM, radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi -primarna poljoprivredna proizvodnja-(biljna proizvodnja) u 2016 godini.

– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2016.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede: „Izgradnja kanalizacije u MZ Vrbanja na području općine Bugojno“, odlukom se izdvaja iznos od 16.741,30 KM, sredstva će se doznačiti ponuđaču „Đogić“ d.o.o. Prozor – Rama. Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o javnoj nabavci za Izgradnja kanalizacijske mreže u naselju Kljaci, općina Travnik, konkuretskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „IGM-IUT HASKIĆ“ d.o.o. Vitez,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o javnoj nabavci za Izgradnja vodovoda „Vrila“, MZ Kraljevice (primarni cjevovod), općina Travnik, konkuretskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem “MERKEZ OIL“ d.o.o. N.Travnik,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o javnoj nabavci za Asfaltiranje puta Ćorine kuće, MZ Kasapovići – Djakovići, općina Novi Travnik, konkuretskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „ASFALT-ADŽIĆ“ d.o.o. Žepće,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o javnoj nabavci za Izgradnja kanalizacije Krpeljići, MZ Guća Gora, općina Travnik, konkuretskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem “MERKEZ OIL“ d.o.o. N.Travnik,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o javnoj nabavci za Nabavka i ugradnja betonskih cijevi za regulaciju potoka i odvodnju u naseljenom mjestu Jelinak-Brize, MZ Kaonik, općina Busovača, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „IGM-lUT HASKIĆ“ d.o.o. Vitez,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o javnoj nabavci za Izgradnja kanalizacijske mreže u naselju Grgino polje – desna strana, MZ Bila, općina Vitez, konkuretskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „IGM-lUT HASKIĆ“ d.o.o. Vitez,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o javnoj nabavci za (Izgradnja fekalne kanalizacijske mreže u naselju Dubravica (Križančeve kuće-Buzukove kuće), MZ Dubravica, općina Vitez, konkuretskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem SOR “BAROK” Vitez,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o javnoj nabavci za Sanacija vodovodne mreže „Maklen“, Ovčarevo, MZ Kalibunar, općina Travnik, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Eterna-TEKS“ d.o.o. Travnik.

Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za rekonstrukciju i izgradnju parking prostora ispred zgrade Vlade SBK, odlukom se izdvaja iznos od 34.039,16 KM. Data je i saglasnost za prijem namještenika „Viši referent za promet“ u istoj službi.

                                                                                                                 KABINET PREMIJERA