Vlada usvojila Nacrt Budžeta za 2017. godinu

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

                                                          SAOĆENJE ZA JAVNOST                                                                                                       sa 14. vanredne sjednice Vlade SBK održane u Travniku

 

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je utvrdila Nacrt Budžeta i Nacrt Zakona o izvršenju Budžeta SBK za 2017. godinu i uputila u skupštinsku proceduru, Nacrt Budžeta za 2017. godinu iznosi 174.335.535,00 KM. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK je donijela Odluku izmjenama i dopunama Odluke o izdvajanju i osnivanju Osnovne škole „Berta Kučera“, Jajce.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela slijedeće odluke: – Odluku o odobravanju izdvajanja djela sredstava iz Buđeta Srednjobosanskog kantona – prenos sredstava za rekultiviranje poljoprivrednog zemljišta- za poticaje u poljoprivredi – primarna u 2016 godini, odlukom se izdvaja iznos od 62.683,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava Budžeta SBK u 2016.g.,

– Odluku o izdvajanju djela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Buđeta Srednjobosanskog kantona za poticaje poljoprivredi primarna poljoprivredna proizvodnja (animalna proizvodnja) u 2016 godini, odlukom se izdvaja iznos od 370.152,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi -primarna poljoprivredna proizvodnja-(animalna proizvodnja) u 2016 godini,

– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje poljoprivredi primarna poljoprivredna proizvodnja (biljna proizvodnja) u 2016 godini, odlukom se izdvaja iznos od 91.110,17 KM, radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi -primarna poljoprivredna proizvodnja-(biljna proizvodnja) u 2016 godini.

– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2016.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede: „Izgradnja kanalizacije u MZ Vrbanja na području općine Bugojno“, odlukom se izdvaja iznos od 16.741,30 KM, sredstva će se doznačiti ponuđaču „Đogić“ d.o.o. Prozor – Rama. Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o javnoj nabavci za Izgradnja kanalizacijske mreže u naselju Kljaci, općina Travnik, konkuretskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „IGM-IUT HASKIĆ“ d.o.o. Vitez,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o javnoj nabavci za Izgradnja vodovoda „Vrila“, MZ Kraljevice (primarni cjevovod), općina Travnik, konkuretskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem “MERKEZ OIL“ d.o.o. N.Travnik,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o javnoj nabavci za Asfaltiranje puta Ćorine kuće, MZ Kasapovići – Djakovići, općina Novi Travnik, konkuretskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „ASFALT-ADŽIĆ“ d.o.o. Žepće,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o javnoj nabavci za Izgradnja kanalizacije Krpeljići, MZ Guća Gora, općina Travnik, konkuretskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem “MERKEZ OIL“ d.o.o. N.Travnik,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o javnoj nabavci za Nabavka i ugradnja betonskih cijevi za regulaciju potoka i odvodnju u naseljenom mjestu Jelinak-Brize, MZ Kaonik, općina Busovača, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „IGM-lUT HASKIĆ“ d.o.o. Vitez,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o javnoj nabavci za Izgradnja kanalizacijske mreže u naselju Grgino polje – desna strana, MZ Bila, općina Vitez, konkuretskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „IGM-lUT HASKIĆ“ d.o.o. Vitez,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o javnoj nabavci za (Izgradnja fekalne kanalizacijske mreže u naselju Dubravica (Križančeve kuće-Buzukove kuće), MZ Dubravica, općina Vitez, konkuretskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem SOR “BAROK” Vitez,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o javnoj nabavci za Sanacija vodovodne mreže „Maklen“, Ovčarevo, MZ Kalibunar, općina Travnik, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Eterna-TEKS“ d.o.o. Travnik.

Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za rekonstrukciju i izgradnju parking prostora ispred zgrade Vlade SBK, odlukom se izdvaja iznos od 34.039,16 KM. Data je i saglasnost za prijem namještenika „Viši referent za promet“ u istoj službi.

                                                                                                                 KABINET PREMIJERA