Bugojno: „Pitanje političke odgovornosti građana i medija u izgradnji mira“ sutra Kristalnoj sali

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

„Pitanje političke odgovornosti građana i medija u izgradnji mira“ tema je o kojoj će se razgovarati sutra u Kristalnoj sali Općine Bugojno u 11:00 sati.

Razgovor će biti održan u okviru projekta PRO-Budućnost (Povjerenje, Razumijevanje, Odgovornost za Budućnost) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira Catholic Relief Services u saradnji sa Fondacijom Mozaik, Caritasom BiH, Forumom građana Tuzle, Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Međureligijskim vijećem u Bosni i Hercegovini.

Očekuje se učešće predstavnika/ca lokalnih vlasti, civilnog društva, medija, vjerskih zajednica i poslovnog sektora iz općine Bugojno.

Svrha „Razgovora“ je pružiti mogućnost građanima da kroz otvoren i iskren dijalog počnu razumijevati životna iskustva i perspektive „drugih“ i ostvare saradnju na aktivnostima koja mogu izgraditi mir i povjerenje u lokalnim zajednicama. Kako živimo u društvu koje je još uvijek opterećeno posljedicama prošlosti, ali i činjenicom da se mir konstantno ugrožava diljem svijeta, zajednički moramo afirmisati vrijednosti mira kao naše civilizacijske ali i lične odgovornosti. Samo tako možemo kreirati život bez strahova, uz međusobno poštivanje, razumijevanje i povjerenje, ali i solidarnost kao sastavni dio naše filozofije života.

Moderator „Razgovora“ će biti Vehid Šehić, Forum građana Tuzla (partner u okviru projekta PRO-Budućnost), a uvodne riječi će dati Adnan Huskić, politički analitičar.

Cilj projekta PRO-Budućnost je da doprinese izgradnji povjerenja među svim građanima Bosne i Hercegovine. Projekat se temelji na pretpostavci da izgradnja trajnog mira počinje otvaranjem iskrenog dijaloga i razumijevanjem “druge strane”. Projektne aktivnosti uključuju obuku, mirovne kampove, javna govorenja, kulturne događaje, male grantove i lokalne inicijative. Putem dijaloga među grupama i edukacije, građani Bosne i Hercegovine se mogu osvrnuti na prošle događaje i okrenuti ka budućnosti i početi da sarađuju na izgradnji zemlje koja se bazira na vrijednostima tolerancije i različitosti.