Danas u Travniku 25. sjednica Vlade SBK-a

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SREDIŠNJA BOSNA /SREDNJOBOSANSKI KANTON VLADA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona , broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 33. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 10/04),

                                           S A Z I V A M

           25. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 7. 4. 2016. godine u 9 sati Za sjednicu predlažem

D N E V N I  R E D

1. Zapisnik sa 24. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona– sekretar Vlade Kantona

2. Prijedlog zakona o deligiranju nadležnosti Srednjobosanskog kantona iz oblasti turističke djelatnosti i rada turističke zajednice na Općinu Kreševo i Općinu Kiseljak – Ministarstvo privrede

3. Nacrt zakona o inspekcijama Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo pravosuđa i uprave

4. Mišljenje na (federalni) Nacrt zakona o hraniteljstvu – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

5. Mišljenje na (federalni) Nacrt zakona o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

6. Mišljenje na (federalni) Nacrt zakona o izmjeni Zakona o sistemu poboljšanja kvalitete, bezbjednosti i o akreditaciji u zdravstvu – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

7. Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu davanja šuma i šumskog zemljišta u državnom vlasništvu u zakup i uspostavi prava služnosti – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

8. Prijedlog strategije razvoja Srednjobosanskog kantona 2016-2020. – Premijer kantona

9. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije “poticaji vodoprivredi” za 2016.godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za pokretanje procedure za realizaciju projekata sa pozicije “poticaji poljoprivredi” za 2016.godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

11. Prijedlog odluke o izmjeni Plana nabavke za realizaciju projekata sa pozicije “poticaji vodoprivredi – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

12. Prijedlog odluke o korištenju sredstava za izvršenje presude Općinskog suda u Kiseljaku – Ministarstvo finansija

13. Prijedlog odluke o korištenju sredstava za izvršenje presude Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine– Ministarstvo finansija

14. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli srestava za sufinansiranje osnovnih gmuzičkih škola ( za III. i IV. mjesec) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za popunu upražnjenih radnih mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora za nabavku posuda za otpad u općini Dobretići – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

17. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za usluge provođenja interventne deratizacije na području Kantona – Ministarstvo zdravstva I socijalne politike

18. Prijedlog odluka o pokretanju postupaka za javne nabavke (3x) – Služba za zajedničke poslove

a) za nabavku namještaja za salu za sastanke u zgradi Vlade

b) za nabavku opreme za ozvučenje sale

c) za unutrašnje uređenje sale

19. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku potrošnog računarskog materijala – Služba za zajedničke poslove

20. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za nabavku i ugradnju peći u III.OŠ Bugojno – Ministarstvo obrazovanja, znanosti,kulture I sporta

21. .Saglasnost na izmjenu Plana nabavki sa pozicije “poticaji vodoprivredi” za 2016.godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

22. Saglasnost za izvođenje radova (krečenje) u prostorijama Kantonalne uprave za civilnu zaštitu – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

23. Informacija po zahtjevu privrednog društva ”BFS” za povrat uplaćenih sredstava po osnovu koncesije – Ministarstvo finansija

24. Zahtjev za povrat obustavljenog dijela plaće predsjednici Kantonalnog suda u Novom Travniku i predsjedniku Općinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave

25. Izvještaj o realizaciji zaključaka Vlade Kantona za prvu sjednicu u mjesecu aprilu 2016.g. – Stručna služba Vlade

a) Ministarstvo unutrašnjih poslova

b) Ministarstvo pravosuđa i uprave

c) Ministarstvo privrede

d) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva 2x

e) Kantonalni arhiv

26. Izvještaj o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu aprilu za 2016.g– Stručna služba Vlade

a) Ministarstvo unutrašnjih poslova

b) Ministarstvo privrede

c) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

d) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta PREMIJER KANTONA Tahir Lendo, dipl. ing.