DEBATNE EMISIJE U PROGRAMU RTV BUGOJNO

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

DEBATNE EMISIJE U PROGRAMU RTV BUGOJNO:

PRVA EMISIJA – BUGOJNO – 15.9.2016. od 21:00 do 22:30
1. STRANKA ZA BIH – BUGOJNO ( S BiH)
2. DEMOKRATSKA FRONTA – BUGOJNO ( DF )
3. STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE – BUGOJNO (SDA)
4. SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BiH- FAHRUDIN RADONČIĆ – BUGOJNO (SBB)
5. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BiH – BUGOJNO (SDP)

DRUGA EMISIJA – BUGOJNO – 20.9.2016. od 21:00 do 22:30
1. HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE – BUGOJNO (HSP)
2. STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI – BUGOJNO ( A-SDA)
3. HDZ BiH i HDZ 1990, KOALCIJA HRVATSKIH STRANKA – BUGOJNO
4. BPS – SEFER HALILOVIĆ – BUGOJNO

TREĆA EMISIJA – BUGOJNO – 22.9.2016. od 21:00 do 22:30
1. NEZAVISNA LISTA – BUGOJNO
2. SAVEZ ZA NOVU POLITIKU – BUGOJNO
3. BOSS – BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ – BUGOJNO
4. IVAN JURČEVIĆ – NEZAVISNI KANDIDAT – BUGOJNO

ČETVRTA EMISIJA – GORNJI VAKUF – USKOPLJE – KANDITATI ZA NAČELNIKA – 26.9.2016. od 21:00 do 22:30
1. SDA/SBB – SEAD ČAUŠEVIĆ
2. HRVATSKA KOALICIJA (HDZBIH,HDZ1990,HSS STJEPANA RADIĆA) – DRAŽEN MATIŠIĆ
3. SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH – EDIN GEKIĆ

PETA EMISIJA – DONJI VAKUF – KANDIDATI ZA NAČELNIKA – 27.9.2016. od 21:00 do 22:30
1. SDA/SBB – HUSO SUŠIĆ
2. DEMOKRATSKA FRONTA – SENAD BALIHODŽIĆ
3. SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH – SENAD SELIMOVIĆ

ŠESTA EMISIJA – BUGOJNO – KANDIDATI ZA NAČELNIKA – 28.9.2016. od 21:00 do 22:30
1. SDA/SBB – HARIS MUJIĆ
2. HASAN AJKUNIĆ – NEZAVISNI KANDIDAT
3. ASMIR KARADŽA – NEZAVISNI KANDIDAT
4. HDZ BIH – HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE – ZDENKO ANTUNOVIĆ