Efikasno komuniciranje gradjana i vlasti – okrugli sto u organizaciji OSCE-a

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

U organizaciji Misije OSCE-a u BiH, ureda u Travniku i u saradnji s Općinskim vijećem i općinskom administracijom danas je održan organizovali okrugli sto o temi: Regulatorni okvir za mehanizme nadzora i komunikacija Općinskog vijeća”, odnosno efektivno komuniciranje.
 

 
Učesnici okruglog stola su bili načelnik i pomoćnici načelnika Općine Bugojno, članovi kolegija Općinskog vijeća Bugojno, te Komisije za statutarna pitanja i propise Općine Bugojno.
U proteklom periodu OSCE, ured u Travniku u saradnji s Općinskim vijećem i općinskom administracijom organizovao je dvije radionice u vezi sa poboljšanjem saradnje izvršne i zakonodavne vlasti s gradjanima.
Tokom današnjeg okruglog stola razgovaralo se o mogućnostima ispitivanja mišljenja gradjana o radu izvršne i zakonodavne vlasti putem anketiranja ili posebnog telefona, istraživanju mišljenja gradjana u formi foruma ili on-line anketiranja, pa do unapredjenja i usuglašavanja redovnog održavanja tematskih sjednica OV-a, javnih rasprava i drugih dogadjaja, uz povratne informacije u vezi sa gradjanskim prijedlozima i inicijativama.
Danas se moglo čuti da je zajednički cilj i izvršne i zakonodavne vlasti što bolja komunikacija sa gradjanima i prilika da javnost na različite načine bude upoznata s stavovima gradjana u vezi sa svim bitnim pitanjima u lokalnoj zajednici.
Pored toga istaknuta je i izvrsna saradnja s OSCE BiH i velika pomoć koju Misija pruža lokalnoj zajednici realizacijom različitih projekata.
I tokom današnje radionice naglašeno je i da su vijeće, načelnik, odnosno općinske službe spremne poduzeti aktivnostina što efikasnijoj saradnji sa gradjanima kako bi suštinski bili  servis gradjana.