Izložba rukopisa i dijela Hasana Kafije Pruščaka

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

U okviru 506. manifestacije “ Dana Ajvatovice” u Pruscu je, u organizaciji Instituta za islamsku tradiciju iz Sarajeva, otvorena izložba rukopisa i djela Hasana Kafije Pruščaka.

Izložba je upriličena u Domu Hasana Kafije Pruščaka, a prisutnima se u ime organizatora obratila dr. Dževada Šuško, dikektorica Instituta za islamsku tradiciju, i naglasila da se Hasan Kafija ubraja među prve Bošnjake koji su strudirali islamsku telogiju. Istakla je da je Kafija bio politički filozof, bavio se i lingvistokom, a jedno od njegovih najznačajnijih dijela je “Temelji mudrosti o uređenju svijeta”.

“Rukopisi su poredani hronološki onako kako su nastajali iz pera Hasana Kafije, koliko je to bilo moguće, s obzirom na to da je on djela pisao najprije kao koncept, radivši kasnije konačne verzije ili komentare”, kazao je autor izložbe mr.Osman Lavić.

Prilikom odabira obimnog materijala Hasana Kafije, Lavić je nastojao javnosti predstaviti prijepise Kafijinih djela iz različitih perioda, počevši od autografa Medžmu’e, zatim djela koja su prepisali njegovi učenici, ali i prepise nastale u 17., 18., i 19 stoljeću.

Izloženo je Kafijinih 14 naslova, a prvi put su uključene i do sada nepoznate četiri fetve koje je Kafija izdao u svojstvu muftije i kadije.

U okviru 506. manifestacije „Dani Ajvatovice“ ova izložba će 19. maja biti premještena u Travnik, a publici će biti predstavljena u Elči Ibrahim-pašinoj medresi .

ajvatovica izlozba 1ajvatovica izlozba 2ajvatovica izlozba 3ajvatovica izlozba 4ajvatovica izlozba 5ajvatovica izlozba 6ajvatovica izlozba 7ajvatovica izlozba 8ajvatovica izlozba