Javni poziv poreznim obveznicima da uplate porezni dug nastao do 2016. godine i ostvare pravo na otpis kamate

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

 
 Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike da uplate glavnicu
poreznog duga i troškove prinudne naplate nastale do 31.12.2016. godine i tako
ostvare pravo na otpis zateznih kamata na javne prihode, u skladu sa odredbama
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne
prihode („Službene novine FBiH”, broj: 99/19).

Prema odredbama ovog Zakona, kamata koja je nastala po osnovu dospjelih,
prijavljenih, a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31.12.2016. godine,
otpisuje se u cijelosti, ako obveznik obaveze glavnog duga izmiri najkasnije do
31.12.2020. godine.
Pozivaju se porezni obveznici koji imaju dugovanja po osnovu javnih prihoda nastalih
sa 31.12.2016. godine, da prvo uplate glavnicu duga i steknu pravo na otpis zateznih
kamata shodno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otpisu
zateznih kamata.
Zahtjev za otpis zatezne kamate na javne prihode (Obrazac ZAOK) se podnosi
neposredno ili putem pošte nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave F BiH
kod koje se podnosilac zahtjeva vodi kao porezni obveznik. Uz navedeni zahtjev
potrebno je priložiti i dokumentaciju kojom se dokazuje da su ispunjeni uslovi za
otpis zatezne kamate (dokaze o izvršenim uplatama glavnice duga, a koja je
knjižena na ime zatezne kamate, sporazum o odgođenom plaćanju poreznih
obaveza) ili izvoda iz evidencije o dugovanjima.
Ukoliko podnosilac zahtjeva najkasnije do 31.12.2020. godine izmiri svoje obaveze
po osnovu glavnog duga (obaveze za javne priode koji se odnose na period do
31.12.2016. godine), uključujući i troškove prinudne naplate, Porezna uprava
Federacije BiH donosi rješenje o otpisu zateznih kamata kojim se utvrđuje pravo na
otpis, a na osnovu uredno podnesenog zahtjeva za otpis zateznih kamata,
dostavljene dokumentacije i službene evidencije.
Obavještavaju se porezni obveznici da Zahtjev za otpis zatezne kamate Obrazac
ZAOK mogu preuzeti na web stranici Porezne uprave Federacije BiH:
www.pufbih.ba , u dijelu obrasci.
Također, porezni obveznici koji su u potpunosti izmirili svoj glavni dug do
05.05.2019. godine i imaju pravosnažno rješenje o otpisu obračunate, a neplaćene
kamate u visini od 50%, preostala obračunata, a neplaćena kamata će se otpisati u
cjelokupnom iznosu.
Za sve dodatne informacije u vezi otpisa zateznih kamata porezni obveznici mogu se
obratiti na telefonske brojeve nadležnih kantonalnih poreznih ureda i poreznih
ispostava koji se nalaze na web stranici Porezne uprave Federacije BiH:
www.pufbih.ba , u dijelu kontakti.
 
Porezna uprava Federacije BiH