Javni poziv za učešće: „XXI Bugojansko proljeće“

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

„XXI Bugojansko proljeće“ održat će se od početka aprila do 20.05.2019. godine.

„Bugojansko proljeće“ je tradicionalna kulturna manifestacija revijalnog karaktera na kojoj mogu učestvovati profesionalne kulturne i umjetničke institucije, udruženja, škole i samostalni umjetnici.

Na „XXI Bugojansko proljeće“ se možete prijaviti sa svim formama umjetničkih i kulturno zabavnih programa (izložbe, predstave, koncerti, kolažni programi, performansi itd.)

Za realizaciju Vaših programa možete planirati da koristite sve prostore u KSC Bugojno (Pozorišna dvorana, Mala sala – kamerna scena, Umjetnička galerija, Hol, Plato, Sportska dvorana) kao i opremu i tehniku kojom raspolaže KSC Bugojno.

Na www.kscbugojno.ba  možete vidjeti navedene prostore kao i opremu kojom raspolažemo. Prijavu programa možete izvršiti dostavom popunjenog Obrasca za prijavu u elektronskoj formi na e-mail: kscbugojno@kscbugojno.ba ili na adresu:

JU Kulturno sportski centar Bugojno Nugle II, 70230 Bugojno

Obrazac za prijavu u elektronskoj formi možete preuzeti sa www.kscbugojno.ba ili sa fb grupe KSC Bugojno.

Krajnji rok za prijavu programa je 27.03.2018. godine. Nakon dostavljenih prijava, kontaktirat ćemo vas radi konačnog dogovora oko uslova za vaš program i uskladiti termin realizacije vašeg programa.

Krajnji rok za izradu programa je 05.04.2019.