Kampanja “Borba protiv nasilja u porodici”

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Službenici MUP SBK-a , u Bugojnu su proveli kampanju pod nazivom “Borba protiv nasilja u porodici”.Kampanja se realizuje u saradnji sa predstavnicima ICITAP-a, Međunarodnog programa Ministarstva pravde SAD-a, za obuke i pomoć u oblasti kriminalističkih istraga.

Policijski službenici su građanima dijelili prigodne letke te im ukazivali pažnju na prisutnost ove pojave u našem društvu i načinima borbe protiv nje.Ovo je bila prilika da se građani upoznaju i sa najvažnijim odredbama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici čijom je dosadašnjom primjenom ostvaren napredak uborbi protiv ove opasne pojave za cijelo društvo. Postupajući po navedenom Zakonu, službenici policije su tokom posljednjih nekoliko godina zaprimili 70-90 prijava vezanih za nasilje u porodici.

Ova kampanja je ranije realizovana i na području Travnika i Viteza, a nakon Bugojna, danas je planirana na području Jajca.