Kantonalni odbor Asocijacije mladih SDA SBK organizovao edukativno putovanje u Tursku

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

U periodu od 16-24.04.2016. godine Kantonalni odbor Asocijacije mladih SDA SBK organizovao je edukativno putovanje u Tursku.

Gost putovanja bila je i delegacija Asocijacije mladih BiH na čelu sa predsjednikom AM BiH Salkom Zildžićem.

Plan i program putovanja sastojao se od posjeta gradovima Edirneu, Istanbulu i Bursi gdje su se obavili radni sastanci sa predstavnicima nevladinih organizacija i raznih udruženja kao što je udruženje biznismena „MUSIAD“ u Istanbulu, predsjednicima Vakufskog centra u Istanbulu koji već 30 godina stoji na raspolaganju studentima u punom kapacitetu kao podrška u stručnom usavršavanju.

Također, upriličena je i posjeta Općini Bursa gdje je domaćin bio pomoćnik načelnika sa svojim saradnicima. Pored radnih sastanaka, posjetile su se znamenitosti i lokacije od historijskog značaja u pomenutim gradovima.

Članovi Kantonalnog odbora Asocijacije mladih SDA SBK ispred Bugojna bili su Muharem Musić i Nedim Balihodžić.

Buduća nastojanja Asocijacije mladih SDA SBK će i dalje biti da se stavi akcenat na važnost organizovanja ove vrste edukacije koja pruža priliku mladim ljudima da kroz radne sastanke sa nevladinim sektorom i udruženjima koja imaju dugogodišnje iskustvo i rezultate na području Republike Turske a i šire, da steknu adekvatna znanja u cilju realizacije projekata i provođenja omladinske politike za bolji status mladih ljudi u BiH.