Konkurs za kratku priču/pripovijetku u povodu Dana državnosti BiH

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

JU Kulturno sportski centar Bugojno, na osnovu potpisanog sporazuma s Općinom Bugojno o ustanovljenju nagrade „Bugojanska vaza“ za kratku priču/pripovijetku, a povodom Dana državnosti BiH, raspisuje
KONKURS
za kratku priču/pripovijetku za 2022. godinu
„X Bugojanska vaza“
Uslovi Konkursa:
– Pravo učešća imaju svi zainteresovani građani Bosne i Hercegovine.
– Priče/pripovijetke ne smiju biti ranije objavljivane, štampane niti nagrađivane.
– Tema radova je slobodna.
– Priče/pripovijetke maksimalno mogu imati 20.000 otkucaja (slovnih mjesta).
– Rok za dostavljanje radova je 21.10.2022. godine.
– Dostavljeni radovi se ne vraćaju.
– JU KSC Bugojno zadržava pravo objavljivanja nagrađenih priča/pripovijetki u svojoj publikaciji bez nadoknade autorima.
– Nagrada je jedna i nedjeljiva.
– Nagrada se sastoji od replike „Bugojanska vaza“ (original se nalazi u Zemaljskom muzeju BiH i predstavlja najstariji pronađeni pisani spomenik u BiH), autorice Adine Kero i novčanog iznosa od 1.500 KM.
– Stručni žiri čije članove imenuje KSC Bugojno, odabrat će najbolju priču/pripovijetku.
– Radovi se mogu dostavljati na jednom od tri službena jezika u BiH: bosanski, hrvatski i srpski jezik.
– Radove slati u četiri odštampana primjerka (A4 format).
– Radove slati potpisane šifrom. U posebnoj koverti dostaviti rješenje šifre (ime i prezime autora, adresu i kontakt telefon). Kovertu s rješenjem šifre staviti u veliku kovertu s radovima.
– Pravo prijave nemaju uposlenici i uprava KSC-a Bugojno niti njihovi bliži srodnici.
Radove slati na adresu:
JU Kulturno sportski centar Bugojno
Nugle II bb, 70230 Bugojno
S naznakom „Bugojanska vaza“.
Rezultati Konkursa bit će objavljeni u sredstvima javnog informisanja, na službenoj stranici KSC-a Bugojno www.kscbugojno.ba najkasnije do 23.11.2022., a nagrada će biti uručena u periodu od 23. do 25.11.2022. godine.
Kontakt osoba: Vahid Duraković, tel: 030/509-044, 061/768-643.
E-mail: kscbugojno@kscbugojno.ba