Lejle-i-Miradž

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

U utorak, 3. maja, poslije akšam namaza u Sultan Ahmedovoj džamiji u Bugojnu bit će proučen mevlud povodom Lejle-i-Miradža.

13095936 1776442212592202 2512515670870998493 n

Hvaljen neka je Onaj koji je u jednom času preveo Svog roba iz Hrama svetog u Hram daleki, čiju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja Naša pokazali. On, uistinu, sve čuje i sve vidi. (Kur'an, El-Isra, 1)

350 Isra Miraj Rock1Ovim ajeti-kerimom počinje sura El-Isra. Isra se u arapskom jeziku kaže za noćno putovanje. Značenje riječi miradž je ispeti se na visinu, uzdignuti se. Isra i Miradž se dogodio nakon serije tužnih događaja koji su se ticali Poslanika, s.a.v.s. a najznačajniji: su smrt njegovog amidže Ebu Taliba, koji je štitio Muhammeda od zlostavljanja Kurejšija, kao i smrt supruge Hatidže, koja mu je ulivala snagu, čvrstinu i odlučnost, te intenziviranje zlostavljanja Kurejšija i njihovih saradnika, tako da je ta godina nazvana Godinom žalosti.

Uzvišeni Allah je odlučio da Svog Poslanika oraspoloži blagodarnim putovanjem, na kojem je klanjao namaz predvodeći ostale vjerovjesnike. Sam početak ovog ajeta (Hvaljen neka je…) u arapskom jeziku se upotrebljava onda kada se čovjek nečemu čudi. Dalje, Allah,dž.š., govori da je u toku jedne noći preveo Muhammeda, s.a.v.s., iz Mesdžid- Harama, a to je mesdžid u Mekki, u Mesdžid-Aksa, a to je Kudusi-šerif, koji se nalazi u Jerusalimu.

Te noći naređeno je Džibrilu da dovede Buraka, bržeg od svjetla munje. Iz Kabe polazi Poslanik, s.a.v.s., sa Burakom i dolazi u Mesdžidu-l-Aksa, gdje je klanjao dva rekata tehijjetu-lmesdžid. Ovo je prvi dio putovanja (Isra), o kome govori i sam Kuran. Miradž je Poslanikovo putovanje te iste noći iz Mesdžidu-l-Aksa u viši duhovni svijet, gdje je, prolazeći od prvog do sedmog neba, imao susrete sa ostalim Božijim poslanicima. Nikada niko nije bio bliži Allahu, dž.š., kao Muhammed, a.s., na Miradžu. Te noći Muhammed je vidio Džibrila u njegovom prirodnom liku, zatim Džennet i Džehennem, nagrade i kazne, te meleke. Allah, dž.š., u ajetu kaže: Preveo je Svog roba.

Ovo je odgovor onima koji kažu da je Poslanik bio samo dušom, a ne tijelom. Abdom na arapskom jeziku imenujemo čovjeka s dušom i tijelom, a ne može se reći abd samo za dušu ili samo za tijelo. Vrlo često se kod nas čuju riječi: “Niko nije bi na taj svijet, da bi znao…” Evo, Poslanik, s.a.v.s. je bio i vratio se. Miradž je istinski događaj i onaj ko ne vjeruje u Miradž Poslanika, taj ne može biti vjernik. Onaj ko vjeruje u četvrti imanski šart “ve rusulihi”, vjeruje da Muhammed govori samo istinu, jer Allah, dž.š., kaže:

On ne govori po hiru svome, to je samo Objava koja mu se obznanuje (Kur'an, En-Nedžm, 3, 4).

Jednog dana je Allahov Poslanik, s.a.v.s., upitao ashabe: “Ko je od vas ulazio u Džennet?” Abdullah ibn Omer, r.a., reče: “Ja, Allahov Poslaniče!” Čuvši riječi svoga sina, Omer, r.a., stavi ruke na svoje lice. Nakon toga, Poslanik, s.a.v.s., upita: “Ko je od vas pio sa džennetskih rijeka?” Abdullah ponovo reče: “Ja, Allahov Poslaniče!” Tada Omer svojim rukama prekri svoju glavu. Poslanik, s.a.v.s., ponovo upita: “Ko je od vas probao džennetske plodove?” Abdullah reče: “Ja, Allahov Poslaniče!” Poslanik, s.a.v.s., reče: “Kaži im, o Abdullahe!” – “Allahov Poslaniče, tvojim ulaskom u Džennet – i ja sam ušao, tvojim pićem sa džennetskih rijeka – i ja sam pio i tvojim jelom džennetskih plodova – i ja sam jeo”, reče Abdullah ibn Omer.

350 Al Aqsa pocetak miradza rJedan od najvećih darova Miradža je propisivanje namaza. Namaz je jedini ibadet koji je Allah, dž.š., propisao dok je Poslanik bio na nebu, a upravo zato da ukaže na njegov značaj, s kojim se ništa ne može uporediti. Namaz je na nebu propisan da bude miradž s kojim se ljudi mogu uzdići uvijek kada ih zaokupe ljudske strasti, problemi i tegobe. Allah, dž.š., kaže:

Tražite pomoć sebi u strpljenju i namazu, a to je zaista teško… (Kur'an, El- Bekara, 45).

Mali je broj onih vjernika koji se, kada zapadnu u iskušenja, sjete iskušenja Muhammeda, s.a.v.s., i odmah stanu na namaz i tu nađu odmor. Jer uloga namaza je čišćenje, pranje i skidanje tereta sa duše. Poslanik, s.a.v.s., imao je običaj da u teškim situacijama kaže Bilalu: “Odmori nas, o Bilale!” (Ebu Davud, Ahmed).

Dakle, odmori nas namazom! Nakon ovoga, nadam se, nećemo se više čuditi što se vjernik nakon namaza osjeća posebno lahkim i rasterećenim od tegoba i problema.