U KSC -u Bugojno odigrana monodrama za djecu “Leonardo da Vinči u likovnoj priči”

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Reditelj predstave je Cvetin Aničić, reditelj, glumac i lutkar Amaterskog pozorišta “Branislav Nušić” iz Šida. Predstava je namijenjena uzrastu do 4 razreda osnovne škole. Njima je prilagođeno upoznavanje sa historijom umjetnosti i likovnom kulturom. Priču o životu velikog slikara čija djela su obilježila slikarstvo prenosimo na jedan duhovit i vedar način djeci. Kroz predstavu se djeca uče bojama, velikim umjetničkim djelima i naravno velikim imenima iz svijeta umjetnosti.
Predstava pored historijskih podataka i značaju boja usmjerava djecu ka slikanju govoreći koliko je likovna kultura važan predmet u njihovom obrazovanju i ako ga u nastavi ima samo jedan čas  sedmično.
Leonardo Da Vinči govori da je slikanje toliko prirodna i spontana aktivnost da ne iznenađuje činjenica što ga mnogi terapeuti koriste kao sredstvo pomoću kojeg navode djecu da iskažu sebe.
 Crtanje za dijete ne predstavlja nikakvu umjetnost, već samo način izražavanja koji je izraz dječjeg iskustva i koji se menja sa porastom tog iskustva.Međutim, djeci je veoma bitno da se ono što su oni nacrtali može identifikovati.  Sloboda dječjeg izražavanja, odnosno fundamentalan likovno-pedagoški pristup treba da postoji kako bi se dijete sačuvalo od imitativne komponente i od nametanja gotovih šema, koje bi samo kočile njegovu originalnost u likovnom izražavanju.