Modaliteti rješavanja socijalnog statusa porodilja i isplate dječijeg doplatka na području FBiH

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Modaliteti rješavanja socijalnog statusa porodilja i isplate dječijeg doplatka na području FBiH

Potpredsjednica Federacije BiH Melika Mahmutbegović organizirat će 19. jula u Sarajevu Okrugli sto o temi “Modaliteti rješavanja socijalnog statusa porodilja i isplate dječijeg doplatka na području Federacije BiH”.

NAJAVU OKRUGLOG STOLA POGLEDAJTE U DODACIMA

Najava-OkrugliZstoZModalitetiZrjeyavanjaZstatusaZporodiljaZiZisplateZdjeyijegZdoplatkaZuZFZBiH.pdf