Modaliteti rješavanja socijalnog statusa porodilja i isplate dječijeg doplatka na području FBiH

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Modaliteti rješavanja socijalnog statusa porodilja i isplate dječijeg doplatka na području FBiH

Potpredsjednica Federacije BiH Melika Mahmutbegović organizirat će 19. jula u Sarajevu Okrugli sto o temi “Modaliteti rješavanja socijalnog statusa porodilja i isplate dječijeg doplatka na području Federacije BiH”.

NAJAVU OKRUGLOG STOLA POGLEDAJTE U DODACIMA

Najava-OkrugliZstoZModalitetiZrjeyavanjaZstatusaZporodiljaZiZisplateZdjeyijegZdoplatkaZuZFZBiH.pdf