Na pomolu rješenje problema lovačkih društava

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Već duži vremenski period na području Srednjobosanskog kantona evidentan je problem gospodarenja lovištima. 

Prisustvo kantonalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na jučerašnjoj sjednici Vlade SBK-a bila je idealna prilika da saznamo hoće li u skorije vrijeme biti napretka po tom pitanju, odnosno hoće li lovačka društva, koja egzistiraju na području SBK-a, riješiti jedan od svojih najvećih problema.

Sve su prilike da bi se to moglo uskoro desiti, rekao nam je Salkan Merdžanić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK-a, uz informaciju da se posljednjih dana vode intenzivni razgovori o modusu po kojem bi se, na najefikasniji i najkvalitetniji način, stavila tačka na pitanje gospodarenja lovištima u SBK-u.

-U toku su konstantni pregovori po pitanju iznalaženja najboljeg rješenja. Vlada se mora izjasniti o tome šta hoće, zapravo, od lovstva – da li želi da ovu oblast, kao stvarni osnivač lovnih područja, prepusti na upravljanje drugima i da od toga nema nikakvu korist, ili želi da stvari organizuje drugačije. Razmišljanja idu u pravcu da bi se od lovišta morala imati određena naknada i da način, na koji će ona biti ostvarivana, treba uskladiti sa zakonskim propisima. Trenutno je u fazi jedan prijedlog odluke o formiranju lovišta, koji će u narednom periodu, vjerovatno, doživjeti neke male korekcije i izmjene do konačnog rješenja, naglasio je ministar Merdžanić.

Po riječima našeg sagovornika, prioritet je da se odrede granice lovišta i definišu oni koji će upravljati njima.

-Znamo da je ovaj kanton sačinjen od dvanaest organizacionih jedinica. U određenom smislu, isto toliko imamo i nekakvih regija. Na cijelom području SBK-a postoji više od 20 lovačkih udruženja. Pitanje je na koji način ona žele da gospodare. Dosad je bila praksa da su lovačka društva i udruženja dobijala gazdovanje u okviru svojih općina, na način kako smo to dogovarali na nivou lokalnih zajednica. Međutim, taj dio se mora promijeniti i uskladiti sa Federalnim zakonom o lovstvu. Znači, treba jasno definisati granice lovišta, i utvrditi ko će kojim dijelom da gospodari. Prilikom određivanja tih granica treba, prije svega, definisati šta pravi vlasnik želi od lovišta, i da li ga želi dati grupi ljudi koja se bavi lovom a da, po tom osnovu, nema ništa. S druge strane, činjenica je da posljedice nepoštivanja zakonskih propisa snosi vlasnik lovišta. U ovom slučaju, to je Vlada SBK-a i resorno ministarstvo, riječi su ministra Merdžanića.

On je uvjeren da će se pitanje upravljanja lovištima u SBK-u riješiti u narednih mjesec dana. Nada se, također, da će postignuto rješenje odgovarati svim stranama u pregovorima, kako Vladi odnosno Ministarstvu na čijem je čelu, tako lovačkim društvima čiji je rad, upravo zbog ovog problema, bio znatno otežan u prošloj godini.