Nekad i sad

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Hadžijin mlin

 O staroj vodenici “Hadžijin mlin” u Donjem Vakufu govori Emir Zjajo, nezaposleni diplomirani inženjer PTT saobraćaja i komunikacija.

Hadžijin mlin, koji ima dugu tradiciju i bogatu istoriju je pokrenuo Emir, zajedno sa svojom suprugom Lejlom Hadžiavdić – Zjajo.Napravljen je prije početka II. svjetskog rata,a u periodu 1992.-1995. mlin je potpuno srušen. Nakon rata mlin je ponovo sagradio Fadil efendija (dedo Emirove supruge),a bio je u funkciji do 2009.

Emisija “Nekad i sad” ,nedjelja,18:30 sati.