Obavijest o isključenju električne energije

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Obavijest o isključenju električne energije

Obavještavaju se kupci električne energije poslovne jedinice Bugojno da će u četvrtak, 30. marta doći do prekida u napajanju električnom energijom potrošača koji se napajaju sa DV 20 kV Gornji Vakuf I koji obuhvata sljedeće trafostanice: Vesela Maroši, pilana Vesna S, Panorama, Mlinpek, MGM, u vremenskom periodu od 09:00-10:00 h zbog radova na TS MLIN.