Održana 22. redovna godišnja Skupština RVI Bugojno

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Protekle subote je u Kristalnoj sali općine Bugojno održana 22. redovna godišnja Skupština Udruženja RVI Bugojno.Bila je ovo prilika da se sumiraju rezultati u protekloj godini te iznesu planovi i aktivnosti Udruženja za ovu godinu.

I ova godišnja Skupština URVI Bugojno bila je uglavnom izvještajnog karaktera, gdje su prezentirani, a potom i jednoglasno usvojenu: izvještaj o radu te finansijski izvještaj za proteklu godinu, kao i plan i program rada za ovu godinu.Kako ističe predsjednik URVI Bugojno Sabahudin Velić, tokom Skupštine izneseni su određeni ciljevi u ovoj godini koji predstavalju nastavak rada za ostvarivanje prava RVI-a, a posebno ranjive kategorije. Tako je ovom prilikom data podrška projektima samozapošljavanja RVI-a, naročito onih sa invaliditetom od 20 do 50 % čija su primanja po tom osnovu minimalna.Izmedju ostalog, data je i podrška formiranju Fondacije koja će raditi na besplatnoj pravnoj pomoći svim boračkim populacijama.Tokom Skuštine URVI Bugojno ,upućena je i zahvalnost svim institucijama, posebno na lokalnom nivou, koje su im dale podršku u svim segmentima rada i djelovanja Udruženja.