Održana II redovna sjednica Općinskog vijeća Bugojno

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Druga sjednica Općinskog vijeća Bugojno održana je u Kristalnoj sali Općine. Sjednicu, koja trajala sedam sati, okarakterisalo je usvajanje nekoliko inicijativa, a usvojen je i Nacrt budžeta općine za 2017.godinu.

Ponuđeni dnevni red od deset tačaka doživio je u uvodu sjednice izmjenu, a nakon primjedbi pojedinih vijećnika da nisu dobili potrebne materijale za raspravu o šestoj tački, Nacrtu odluke o tarifama komunalnih taksi na području općine Bugojno u ime predlagača ovu tačku dnevnog reda je povukao načelnik Hasan Ajkunić, naglasivši kako je u toku preispitivanje pomenute odluke na kantonalnom nivou. Prilikom postavljanja viječničkih pitanja, vijećnici su predložili nekoliko inicijativa među kojima su usvojene inicijative Kluba vijećnika SBB-a o organizovanju tematskih sjednica vezanih za realizaciju isplata poticaja poljoprivrednicima u 2016. godini, te unapređenju saradnje između privrednika i lokalne uprave. Prihvaćene su sve inicijative vezane za rješavanje pitanja problematike pasa lutalica na području općine Bugojno i usvojen je prijedlog Klubova vijećnika većine stranaka da se za sljedeću sjednicu OV-a organizuje posebna tačka dnevnog reda na kojoj će se razmatrati ova problematika , kao i donesu moguća rješenja. Zadužene su dvije veterinarske stanice u Bugojnu da pripreme projekat za sljedeću sjednicu OV-a. Usvojena je i inicijativa SDA, kojom se zadužuje Služba za privredu i društvene djelatnosti da utvrdi da li sve kladionice na području općine Bugojno ispunjavaju zakonom propisane uslove o minimalnoj udaljenosti od školskih i vjerskih objekata , te da ministarstvo koje izdaje dozvolu za rad ovim subjektima upozna o onima koje ne ispunjavaju potrebne uslove. Takođe, naloženo je da o provedenim aktivnostima nadležna služba upozna OV na narednoj sjednici. Prihvaćena je i inicijativa kluba DF-a da se pristupi izradi novog formulara o pružanju podrške magistrima i doktorima prilikom njihovog školovanja i odbrana magistarskih i doktorskih radova. Do naredne sjednice biće dostavljena razrađena inicijativa o podršci porodiljama. Tokom sjednice čulo se da bi ta podrška u ovoj godini trebala iznositi između 150 i 200 KM i bila bi isplaćivana svih 12 mjeseci.

U nastavku sjednice vijećnici su usvojili izvještaj budžeta općine za period 01.01.-30.09.2016. godine, a potom i prijedlog odluka o osnivanju stalnih radnih tijela Općinskog vijeća.Nacrt budžeta općine Bugojno za 2017.godinu je takođe usvojen, kao i Nacrt odluke o izvršavanju budžeta uz zaključak da se javna rasprava o ovoj temi održi 15.februara u 10 sati u Kristalnoj sali općine. Prihodi su planirani u iznosu od 7.703.000 KM ,a rashodi 7.577.000 maraka. Na sjednici je usvojen i prijedlog rješenja o izmjeni rješenja o imenovanju članova upravnih i nadzornih odbora u javnim preduzećima i ustanovama gdje postoji sukob interesa. Na kraju sjednice su razmatrane , a potom i usvojene tačke: prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za postavljanje kablova po zahtjevu JP Elektroprivreda BIH , prijedlog odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu općine u Čaušlijama i Ljubniću s tim da su vijećnici usvojili i odluku o imenovanju komisije za provođenje javnog nadmetanja za prodaju navedenih nekretnina u vlasništvu Općine.

1234Copy_of_1Copy_of_2Copy_of_3