Održana javna rasprava o općinskom budžetu

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Javna rasprava o Nacrtu budžeta općine Bugojno za narednu godinu i Nacrtu odluke o izvršavanju budžeta , danas je održana u Kristalnoj sali općine.

Očekivano, predstavnici Udruženja i NVO, javnih ustanova i preduzeća, uputili su svoje prijedloge i sugestije na povećanje granta, međutim, bilo je primjetno manje uloženih amandmana na izmjene budžeta u odnosu na ranije godine.

Na početku javne rasprave, prisutne je pozdravila predsjedavajuća OV-ća Greta Kuna, a potom je u kraćim crtama Nacrt budžeta i Nacrt odluke o izvršavanju budžeta, prezentirala pomoćnica načelnika za finansije Melća Strukar.

Poziv da danas iznesu svoje usmene prijedloge i sugestije na predvidjeni budžet, uputio je prisutnima načelnik općine Hasan Ajkunić. Podsjetili su na podatak da Nacrt budžeta za 2016.godinu iznosi 7 miliona 110 hiljada KM. Potom su se za govornicom mogle ćuti primjedbe i sugestije na Nacrt budžeta, i to od strane predstavnika nekoliko udruženja i NVO te javnih ustanova i preduzeća. Njihove primjedbe uglavnom se odnose na nedovoljno predvidjena sredstva za njihov rad te traže povećanje granta iz budžeta. Načelnik Ajkunić je tokom javne rasprave iznio podatak da svi koji imaju primjedbe i sugestije na Nacrt budžeta općine za narednu godinu , da ih trebaju dostaviti u pismenoj formi i to: stručnoj službi, načelniku i službi za finansije.

Krajnji rok je 23. decembar ove godine do 12 sati. Predloženi amandmani naći će se na narednoj sjednici OV Bugojno, koja je zakazan za 29 decembar.