Oko 100 građana u Bugojnu koristi usluge Javne kuhinje

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Usluge Javne kuhinje u Bugojnu trenutno koristi oko 100 porodica koje su u stanju socijalne potrebe. S tim u vezi, posjetili smo prostorije Javne kuhinje i razgovorali sa šeficom Edinom Čardžić.

Javna kuhinja na području naše općine djeluje već treću godinu nastojeći pomoći građanima koji su u stanju socijalne potrebe. Trenutno, oko 100 korisnika preuzima svoje obroke u Javnoj kuhinji. Broj korisnika varira u zavisnosti od ljetnog i zimskog perioda, budući da se veći broj korisnika odlučuje na obavljanje bilo kojeg posla kako bi prehranili svoje porodice, istakla je šefica Javne kuhinje Edina Čardžić.

Od januara 2015. godine, Javna kuhinja bilježi pozitivne rezultate u svom radu zahvaljujući načelniku općine Hasanu Ajkuniću, OV-u te JU Centar za socijalni rad koji finansijski doprinose kako bi svi korisnici imali topao obrok. Svakako treba spomenuti i građane koji tokom cijele godine posjećuju Javnu kuhinju te na taj način doprinose njenom radu.

Građani koji su u mogućnosti, svojim skromnim prilozima i donacijama mogu pružiti pomoć, kako bi egzistencijalni problemi korisnika kuhinje bili što manji. Svaka pomoć je dobrodošla našim sugrađanima koji ovise o obroku koji se priprema u Javnoj kuhinji.