OV Bugojno donijelo odluku o dodjeli općinskih priznanja u 2018.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

U Kristalnoj sali Općine Bugojno u ponedjeljak je održana 11. sjednica Općinskog vijeća sa samo jednom tačkom dnevnog reda – Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Općine Bugojno za 2018.godinu.

Usvojen je prijedlog po kojem će se, povodom Dana općine Bugojno, dodijeliti dvije Plakete općine Bugojno  – Asimu Šahmanu i Teatru Fedra. Sjednicu je, ipak, obilježilo i napuštanje  vijećnika SBB-a i SDP-a, koji su tražili da se u dnevni red uvrsti nekoliko tačaka za koje su smatrali da ih vijećnici trebaju razmatrati po hitnom postupku.

Na samom početku sjednice predsjedavajući Općinskog vijeća Bugojno Igor Vrljić informisao je vijećnike da je u jutarnjim satima održana sjednica Kolegija Općinskog vijeća, na kojoj su razmatreni pristigli prijedlozi za dopunu dnevnog reda za koje je većina prisutnih, kako je rekao, smatrala da nijedan nije toliko hitan da bi bio uvršten u dnevni red 11. sjednice Općinskog vijeća.

Na ovakvo pojašnjenje predsjedavajućeg Vijeća reagovao je vijećnik SBB-a Đemal Bilanović, koji se za govornicom pozvao na član 62. i član 76. , stav 2 Poslovnika o radu Općinskog vijeća, tvrdeći da su oni ovom prilikom prekršeni.

Predsjedavajući Vrljić je pročitao iste, a potom dao desetominutnu pauzu za usaglašanje stavova vijećničkih klubova, a nakon pauze i na glasanje dnevni red, koji je predviđao samo jednu tačku a to je Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja, koji je prihvaćen sa 16 glasova “ZA”.

Dok su se ostali vijećnici izjašnjavali o ponuđenom prijedlogu Komisije za izbor i imenovanja, vijećnici SBB-a napuštali su sjednicu, a u tome su im se pridružili i vijećnici SDP-a. Razloge zbog čega su to učinili obrazložili su tokom zajedničke pres-konferencije, koju su organizovali nakon održavanja sjednice OV Bugojno.

Inače, rezultate rada Komisije za izbor i imenovanja vezano za ovogodišnji izbor dobitnika najvećih općinskih priznanja povodom obilježavanja Dana općine Bugojno, prezentovao je za govornicom vijećnik Naim Basara. Naglasio je, između ostalog, da je jednoglasna odluka ove komisije bila da se u 2018. uruče dvije Plakete općine Bugojno – na prijedlog SDA Asimu Šahmanu, i na prijedlog Kulturno-sportskog centra Bugojno Teatru “Fedra”. Plakete će biti dodijeljene dobitnicima na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Bugojno 20. maja u Kristalnoj sali Općine Bugojno, u 10 sati.

1415161718192021222324