Potpredsjednica FBiH u posjeti Zeničko-dobojskom kantonu

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

U okviru posjete Zeničko-dobojskom kantonu, potpredsjednica Federacije BiH Melika Mahmutbegović sastala se danas u Zenici sa kantonalnim premijerom Miralemom Galijaševićem, članovima Vlade ZDK i rukovodstvom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

– Razgovarano je stanju na području Kantona, o stanju u privredi i ostalim segmentima života, a naš razgovor je bio obostrano koristan, jer smo prezentirali neka sistemska rješenja u sferi zakona i ostalih akata, odnosno rješenja koja dolaze s nivoa Federacije BiH i sugerirali – kazao je nakon sastanka Galijašević.

Potpredsjednica FBiH Melika Mahmutbegović napomenula je da razumije nastojanja kantonalne vlasti za pronalaženje načina da se ubrza primjena određenih zakonskih rješenja.

– Konkretno radi se o zakonima o raspodjeli javnih prihoda i o šumama, i ono što je posebno interesantno je Prostorni plan Federacije BiH, koji je interesantan ne samo za Zeničko-dobojski kanton, nego i za ostale kantone. Razgovarali smo i o pitanjima iz zdravstva, tako da smo upoznati i sa ovim problemima, a posebno smo zainteresirani na koji način se možemo uključiti u njihovo rješavanje. Drago mi je da Skupština Zeničko-dobojskog kantona radi na način da je u direktnoj korelaciji s Federalnim parlamentom i da aktivno učestvuju na davanju primjedbi za određena zakonska rješenja na način kojim se donose u Federalnom parlamentu. Želim da istaknem da je to pravi način rada skupština kantona, a sve u svrhu usvjanja što boljih zakonskih rješenja – istakla je potpredsjednica FBiH Melika Mahmutbegović.

U nastavku posjete institucijama Zeničko-dobojskog kantona, potpredsjednica Mahmutbegović posjetila je Univerzitet u Zenici, gdje se sastala sa rektorom, te Kantonalnu bolnicu u Zenici, gdje je sa razgovarala sa menadžmentom ove najveće medicinske ustanove u ZDK.