Preliminarna rang lista za dodjelu stipendija Općine Bugojno

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

OD UKUPNO 250 PREDVIĐENIH STIPENDIJA PREMA UTVRĐENOJ RANG LISTI PROPISANE USLOVE U SKLADU SA JAVNIM POZIVOM ISPUNJAVA 208 PODNESENIH PRIJAVA.

U OKVIRU 6 KATEGORIJA PREDVIĐENIH PRAVILNIKOM U PRETHODNOM POSTUPANJU NERASPOREĐENO JE UKUPNO 42 STIPENDIJE.

JEDNA OD PREOSTALIH STIPENDIJA RASPOREĐUJE SE U KATEGORIJU 2. (STUDENTI SA POSTIGNUTIM NATPROSJEČNIM USPJEHOM).

U KATEGORIJU 6. RASPOREĐUJE SE 12 STIPENDIJA.

U KATEGORIJU 5. / IV GODINA/ RASPOREĐUJE SE 8 STIPENDIJA.

U KATEGORIJU 5. / III GODINA/ RASPOREĐUJE SE 21 STIPENDIJA.

Nezadovoljni kandidati/kandidatkinje svoje prigovore na Preliminarnu rang listu mogu dostaviti u vremenskom roku od 20.juna zaključno sa 30.junom 2017.godine. Prigovori se dostavljaju Drugostepenoj komisiji, naslovljeno na Službu za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu – Općina Bugojno. Obrazac za prigovor na Preliminarnu rang listu za dodjelu stipendija može se podići na šalteru na ulazu u Info centar Općine Bugojno.

                                            KOMISIJA ZA RAZMATRANJE ZAHTJEVA ZA DODJELU STIPENDIJA

STIPENDIJEZ1.xls