Preliminarna rang lista za dodjelu stipendija Općine Bugojno

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

OD UKUPNO 250 PREDVIĐENIH STIPENDIJA PREMA UTVRĐENOJ RANG LISTI PROPISANE USLOVE U SKLADU SA JAVNIM POZIVOM ISPUNJAVA 208 PODNESENIH PRIJAVA.

U OKVIRU 6 KATEGORIJA PREDVIĐENIH PRAVILNIKOM U PRETHODNOM POSTUPANJU NERASPOREĐENO JE UKUPNO 42 STIPENDIJE.

JEDNA OD PREOSTALIH STIPENDIJA RASPOREĐUJE SE U KATEGORIJU 2. (STUDENTI SA POSTIGNUTIM NATPROSJEČNIM USPJEHOM).

U KATEGORIJU 6. RASPOREĐUJE SE 12 STIPENDIJA.

U KATEGORIJU 5. / IV GODINA/ RASPOREĐUJE SE 8 STIPENDIJA.

U KATEGORIJU 5. / III GODINA/ RASPOREĐUJE SE 21 STIPENDIJA.

Nezadovoljni kandidati/kandidatkinje svoje prigovore na Preliminarnu rang listu mogu dostaviti u vremenskom roku od 20.juna zaključno sa 30.junom 2017.godine. Prigovori se dostavljaju Drugostepenoj komisiji, naslovljeno na Službu za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu – Općina Bugojno. Obrazac za prigovor na Preliminarnu rang listu za dodjelu stipendija može se podići na šalteru na ulazu u Info centar Općine Bugojno.

                                            KOMISIJA ZA RAZMATRANJE ZAHTJEVA ZA DODJELU STIPENDIJA

STIPENDIJEZ1.xls