Prije 25 godina “rođena” je konvertibilna marka Bosne i Hercegovine

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Puštanjem u opticaj prvih novčanica u apoenima od 50 F, 1 KM, 5 KM i 10 KM, 22. juna 1998. godine, i zvanično je počeo život domaće valute naše zemlje koji uspješno traje i danas.
Novčanice izdane 1998. godine, navodi se na zvaničnoj stranici Centralne banke BiH, proizvedene su u štampariji u Francuskoj, čija vlada je finansirala i troškove njihove proizvodnje. Kovanice bh. konvertibilne marke proizvedene su u Velikoj Britaniji.
Novčanice konvertibilne marke su u dvije varijante dizajna, dizajn Federacije BiH i dizajn Republik Srpske, a razlikuju se po motivima na prednjoj strani novčanice, motivima na poleđini novčanice, kao i redoslijedu latiničnog i ćiriličnog pisma.
Sve ostale karakteristike, uključujući veličinu, boju i zaštitna obilježja identične su za obje verzije.
Novčanica apoena od 200 KM izdana je u jednoj varijanti dizajna za Bosnu i Hercegovinu.
Kada je o kovanicama konvertibilne marke riječ, svi apoeni imaju jedinstven dizajn.