Prva osnovna škola Bugojno domaćin prezentacije o STEM aktivnostima

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Predstavnici izdavačke kuće „Bosanska knjiga“ iz Sarajeva posjetili su naš grad i u Prvoj osnovnoj školi Bugojno predstavili priručnik za nastavnike. Radi se o jednom novom obliku pristupa rada sa učenicima koji će itekako pomoći nastavnicima u nastavnom planu i programu. Nakon prezentacije održana je i radionica sa nastavnicima osnovnih škola.

Prva osnovna škola Bugojno bila je domaćin prezentacije o STEM aktivnostima. Nakon prezentacije, uslijedio je i praktični dio radionice tokom koje su nastavnici kroz konkretne zadatke imali priliku naučiti kako da djeca iz njihovih škola primjene stečena znanja na konkretnim problemima, na koji način da im potaknu maštu i kreativnost te im razviju kritičko mišljenje o važnosti zajedničkog rada.

Mi vrijedno radimo kako bi ostvarili što bolje rezultate i kreirali najbolju moguću ponudu kada je u pitanju odgoj i obrazovanje naglasila je prof. Lemana Terzimehić, saradnica izdavačke kuće “Bosanska knjiga” iz Sarajeva. 

Engleski pojam STEM javlja se kao akronim, koji upućuje na nekoliko akademskih disciplina: nauka (science), tehnologija (technology), inženjering (engineering) i matematika (mathematics). 

STEM kao program obrazovanja savršen je za razvijanje logike i rješavanja problemskih zadataka kod mladih, zato je itekako bitno da sve škole usvoje ovaj način edukacije u cilju kvalietnijeg rada u nastavi.