Saopćenje u povodu 3. decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

U povodu 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, potpredsjednica FBiH Melika Mahmutbegović razgovarala je sa Nihadom Hadžić, v.d. predsjednice Udruženja “Donna” Bugojno te članicom “In Mreža žena BiH”.

Potpredsjednica Mahmutbegović naglasila je kako osobama s invaliditetom treba podrška svakog dana a ne samo 3. decembra. “Važno je ipak i danas ukazati na potrebu da se stvaraju kvalitetni preduslovi za inkluziju osoba sa invaliditetom u društvo, da se poboljša kvalitet života te da se konstantno radi na uklanjanju barijera s kojima se invalidne osobe susreću. Cilj treba da nam bude potpuno i jednako uživanje ljudskih prava i učešće u društvu osoba sa invaliditetom,” istakla je ovom prilikom potpredsjednica Mahmutbegović.

Mahmutbegović je posebno naglasila da je potrebno i ukazivati na sve dobrobiti koje podrazumijeva integrisanje osoba sa invaliditetom u sve aspekte našeg političkog, ekonomskog, kulturnog, sportskog života.

Nihada Hadžić zahvalila se potpredsjednici Mahmutbegović na posjeti i podršci koju je do sada davala osobama sa invaliditetom te je naglasila da osobe sa invaliditetom imaju svoje vrijednosti, kvalitete, znanja i izuzetno mnogo mogu doprinijeti boljem društvu, što pokazuju i rezultati koje postižu u mnogim oblastima.

Posebno je akcentirala aktuelnu problematiku osoba sa invaliditetom te istakla probleme arhitektonskih barijera na svakom koraku, problem obrazovanja, ortopedskih pomagala, zapošljavanja.

“Problemi osoba sa invaliditetom su znatno složeniji nego što se misli i zahtijevaju veći angažman cijele zajednice, socijalnih i zdravstvenih radnika, psihologa,fizioterapeuta i svih onih koji će pomoći adekvatnom rješavanju problematike s kojom se svakodnevno suočavaju osobe sa invaliditetom. Zajedno trebamo raditi na izgradnji boljeg i pravednijeg društva, istog ambijenta za sve, jer osobe sa invaliditetom imaju iste želje, nadanja, snove, kao i svi drugi “, istakla je Hadžić.