Saopćenje u povodu kampanje “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

25. novembra počela je  svjetska  kampanja “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”. U kampanji, koja se obilježava od 25. novembra do 10. decembra,  učestvuju pojedinci i grupe širom svijeta, koji nastoje kroz razne aktivnosti ukazati na ovaj problem te preventivno djelovati na jačanju svijesti o nasilju nad ženama, na svim nivoima,od lokalnog do međunarodnog.

Potpredsjednica Mahmutbegović  tim povodom ističe kako borba protiv nasilja nad ženama treba biti kontinuirana i kako će podržati  izmjene i dopune Krivičnog zakona FBiH kojim bi se pooštrile odredbe u pravcu kažnjavanja počinilaca fizičkog i seksualnog nasilja nad ženama i djecom a koje su inicirane prema Vladi FBiH.

Da bi se žena adekvatno suprostavila nasilniku, uz odgovarajuću zakonsku regulativu, treba posebno  raditi na afirmaciji žene u društvu i na njenom obrazovanju. Jasno je da će se svaka obrazovana žena, žena koja je finansijski nezavisna, lakše  suprostaviti nasilniku, povući rez da prekine vezu u kojoj trpi nasilje te poduzeti korake da prijavi nasilje. Važno je i dodatno više raditi na  razvijanju i unapređenju servisa podrške žrtvama nasilja, uključujući finansijsku pomoć,  obuku i pomoć prilikom zapošljavanja, te na uspostavljanju dovoljnog  broja sigurnih kuća za žene i djecu žrtve nasilja.

Uprkos činjenici da je u proteklom periodu u BiH ostvaren  napredak na polju jačanja kapaciteta i edukacije svih subjekata zaštite, te da je poboljšana saradnja institucija i nevladinih organizacija, djevojčice i žene u BiH su još uvijek često izložene ozbiljnim oblicima nasilja kao što su nasilje u porodičnim i partnerskim odnosima, seksualno uznemiravanje, silovanje i proganjanje.

Nažalost, svjedoci smo da neki slučajevi završe i smrtnim ishodom. Podaci pokazuju da je skoro svaka druga žena u Bosni i Hercegovini tokom života barem jednom bila izložena nekoj od formi rodno zasnovanog nasilja.

Zbog svega ovoga, prevazilaženje rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici predstavlja jedan od velikih izazova našega društva i pred sve nas stavlja obavezu da društvo u cjelini, iskoristi  sve raspoložive resurse da smanji broj  slučajeva nasilja i da adekvatno kazni počinioce.